NOLIKUMS
PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN
LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDES

VALTERA CAPA BALVU LABĀKAJAM IZGUDROTĀJAM

Lai veicinātu jaunu izgudrojumu rašanos Latvijā, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Republikas Patentu valde iedibina Valtera Capa balvu labākajam izgudrotājam.

Balvas piešķiršanas nosacījumi:

§         Valters Caps ar savu pasaulslaveno fotoaparāta VEF Minox izgudrojumu veicināja Latvijas vārda iepazīšanu visā pasaulē. Tāpēc balvas pretendenta izgudrojumam jābūt pazīstamam ārpus Latvijas robežām.

§         Balvu piešķir par atsevišķiem izciliem izgudrojumiem vai to kompleksu.

§         Balvu parasti piešķir Latvijas izgudrotājiem, īpašos gadījumos – ārvalstu izgudrotājiem.

§         Balvu parasti piešķir nepāra gados.

§         Laureāts saņem diplomu, medaļu un balvas naudas daļu.

Balvu piešķir ekspertu komisija - trīs pārstāvji no Latvijas Zinātņu akadēmijas un trīs pārstāvji no Latvijas Republikas Patentu valdes - kura izvērtē un pieņem lēmumu par balvas piešķiršanu. Lēmumu apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents un Latvijas Republikas Patentu valdes direktors, un katram no viņiem ir motivēta veto tiesības.

Konkurss ir slēgts. Pretendentu sarakstu veido, rakstiski aptaujājot 10-15 Latvijas speciālistus. Ekspertu komisija izskata pieteiktās kandidatūras, kā arī komisijas locekļu priekšlikumus. Ja izgudrojumam ir vairāki autori, balvu piešķir galvenajam autoram.

Latvijas Zinātņu akadēmijas                                            Latvijas Republikas
prezidents                                                                        Patentu valdes direktors

Juris Ekmanis                                                                  Zigrīds Aumeisters

Rīgā, 2004. gada 13. septembrī