Latvijas Zinātņu akadēmija

Zinātnes un Tehnoloģijas Pētniecības Centrs
(ZTPC)

 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1524, Latvija
Tālrunis: +371 722 3567. Fakss: +371 782 1153. E-pasts: jtk@lza.lv
http://ww3.lza.lv/csts/csts_main.htm

 

 Sākumlapa * Publikācijas un projekti * Latvijas Zinātņu akadēmija * In English


 

  M.Sc. Aija Lulle

 

 

Strādā Centrā kopš 2008.gada oktobra. 2001. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļu, saņemot maģistra grādu socioloģijā. 2003.-2006. gadā studijas tika turpinātas Socioloģijas doktorantūras programmā. Pētniecības pieredze iegūta, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Politisko un sociālo pētījumu institūtu, Ģeogrāfijas fakultāti, Stratēģiskās analīzes komisiju, kā arī dažādām starptautiskām pētniecības organizācijām. Pētniecības intereses: migrācija, īpaši augsti kvalificēta personāla starptautiskā mobilitāte, zināšanu pārnese un sociālās prakses starptautiskajā sadarbībā, robežu pētniecība, mediji.

Starptautiskās sadarbības spējas attīstītas gan iepriekšējā darbā žurnālistikā, gan uzvarot konkursos un iegūstot stipendijas, piemēram, Grīna koledžā, Oksfordas universitātē, Lielbritānijā, Reuters fonda programmas ietvaros (2003) un stažēšanās iespējas, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā (2004).

 Tālrunis: +371 6722 5175. Fakss: +371 6782 1153. E-pasts: aija@lza.lv