Latvijas Zinātņu akadēmija

Zinātnes un Tehnoloģijas Pētniecības Centrs
(ZTPC)

 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1524, Latvija
Tālrunis: +371 722 3567. Fakss: +371 782 1153. E-pasts: jtk@lza.lv
http://www.lza.lv/csts/csts_main.htm


 Sākumlapa * Publikācijas un projekti * Latvijas Zinātņu akadēmija * In English


Dr. Ērika Tjūņina

 


Centra darbībā iesaistīta kopš 1991. gada. Rīgas Tehniskās Universitātes diploms ķīmijā. Inženierzinātņu doktora grāds polimēru mehānikā. 16 gadus (1964-1980) strādāja par Polimēru mehānikas institūta zinātnisko pētnieci. No 1980 līdz 1987. gadam strādāja par zinātnisko sekretāri Krievijas Zinātņu akadēmijas Jakutskas Ziemeļu fizikāli tehnisko problēmu institūtā. Kopš 1988. gada ieņem Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskās sekretāres amatu. Vairāk nekā 60 zinātnisku publikāciju (t.sk. 7 monogrāfiju) autore un līdzautore.
Tālrunis: +371 722 5175. Fakss: +371 782 1153. E-pasts: erika@lza.lv