Akadēmiķa Elmāra Grēna lekcija

"Cilvēka genoms: evolūcijas strupceļš, jauns vijums, vai tikvien kā izaicinājums"

LZA sēdē 2007.gada 7. decembrī.

(Prezentācijas ieteicams skatīt ar Windows Internet Explorer)