Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Rudens pilnsapulce

2011. gada 24. novembrī

Ievadvārdi. LZA prezidents Juris Ekmanis

Uzruna. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO padomniece Aina Nagobads-Ābola

Laudatio Ēvaldam Mugurēvičam. Akadēmiķis Andris Caune

Akadēmiskā lekcija “Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām”. Akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs

Debates. Akadēmiķis Jānis Stradiņš

Debates. Akadēmiķis Andrejs Siliņš

Debates. LZA goda doktors, LLU prorektors Pēteris Rivža