Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Lielās medaļas pasniegšana

LZA ārzemju loceklim Alvim Brāzmam

2013. gada 21. oktobrī

Ievadvārdi. LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Laudatio Alvim Brāzmam. Akadēmiķis Jānis Bārzdiņš.

LZA lielās medaļas laureāta Alvja Brāzmas sveikšana un laureāta akadēmiskā lekcija „Bioloģija un medicīna kā informācijas zinātnes”.