Latvijas Zinātņu Akadēmijas senāta sēde

Par Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (CFI)

 zinātnisko darbību

 

2008. gada 15. aprīlī

CFI direktora A.Šternberga stāstījums.

 

Jautājumi un komentāri

 

Kas-kur video