Latvijas Zinātņu akadēmija

Zinātnes un Tehnoloģijas Pētniecības Centrs
(ZTPC)

 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1524, Latvija
Tālrunis: +371 722 3567. Fakss: +371 782 1153. E-pasts: jtk@lza.lv
http://www.lza.lv/csts/csts_main.htm


 Sākumlapa * Publikācijas un projekti * Latvijas Zinātņu akadēmija * In English


Galvenie pētniecības virzieni

§     Zinātnes, pētniecības un inovāciju politika 

§         Zinātnes un tehnoloģijas izvērtēšana

§         Zinātnes un tehnoloģiju indikatori

§         Akadēmisko institūciju pētnieciskā darbība

§         Intelektuālais īpašums

§         Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji 

§         Zinātne un sabiedrība

Centrs kā Latvijas Zinātņu akadēmijas struktūrvienība tika izveidots 1991. gadā (tolaik - Scientometrisko pētījumu grupa). Sākotnēji galvenā uzmanība tika vērsta uz Latvijas un citu Baltijas valstu zinātnes un tehnoloģijas indikatoru izpēti, jo īpaši pēcpadomju periodā. Vēlāk pētījumu jomā tika iekļauta plašāka zinātnes un tehnoloģijas sistēmu izpēte. Deviņdesmito gadu beigās grupa pievērsās zinātnes un inovāciju politikas jautājumu izpētei kā nacionālā, tā secīgi arī Eiropas Savienības kontekstā (Lisabonas stratēģija, struktūrfondi, Eiropas pētniecības telpa), kā arī zinātnes un sabiedrības attiecību problemātikai. Centrs piedalās virknē starptautisku projektu, kā arī nacionālu projektu realizācijā augšminētajās tematiskajās jomās.


 Galvenās publikācijas un projekti

 Centra darbinieki

Dr. Jānis Kristapsons, Centra vadītājs

M.A., M.Sc. Anda Ādamsone-Fiskoviča

M.Sc. Aija Lulle

Dr. Ērika Tjūņina