Imants Lancmanis. Kurzemes hercogiste - mūžīgais un efemērais

(Akadēmiskā lekcija LZA pilnsapulcē 2004.g. 24.septembrī Rundāles pilī)

 

Ilustrāciju saraksts

 

1.daļa

 

1. Latvijas karte ar politisko dalījumu 17.gadsimtā

2. Kurzemes hercogistes karte. 1747.g.

3. Latvijas valsts ģerbonis

4. Kurzemes hercoga Vilhelma ģerbonis. 1615.g.

5. Krēsli ar Kurzemes ģerboni Rīgas pils Seno valdnieku istabā. 1930.gadu foto

6. Sūtņu pieņemšana Jelgavas pilī 1938.g.

7. Dānijas karalienes valsts pieņemšana Rundāles pilī. 1992.g.

8. V.Vīķes-Freibergas inaugurācija. 2003.g.

9. Kurzemes hercogu kapenes. 1930.gadu foto

10. Kurzemes hercoga Frīdriha Vilhelma Atzinības krusts. 1710.g.

11. LR Atzinības krusts. 1938.g.

12. Zlēku muižas kungu māja. 20.gs. sāk.

13. Zlēku muižas drupas

14. Apriķu baznīcas interjers

15. Užavas baznīca

16. Sātu baznīcas altāris. 1780.g.

17. Sātu baznīcas hercoga ložas krēsls 1780.g. Rundāles pils muzejs

18. Bauskas pilsētas ģerbonis baznīcas solā. 1640.g.

19. Liepājas Zaļās gvardes karogs. Ap 1763.g. Liepājas vēstures un mākslas muzejs

20. Bauskas skapis. 1750.-1757.g. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs

21. Bauskas skapis, detaļa

22. Bauskas baznīcas kristāmbļoda. M.Rēls, 1704. 1930.gadu foto

 

 2.daļa

 

23. Kurzemes hercogs Gothards ar sievu Annu. 17.gs. kopija no 16.gs.2.puses portreta. Rundāles pils muzejs

24. Kurzemes hercoga Gotharda zobens. 16.g.s 2.p. “Livrustkammaren” Stokholmā

25. Kurzemes hercoga Vilhelma portrets. 1615.g. Rundāles pils muzejs

26. Kurzemes hercoga Vilhelma ģerbonis un ieraksts piemiņas albumā. 1596.g. Latvijas Valsts vēstures arhīvs

27. Kurzemes hercoga Jēkaba paraksts

28. Kurzemes hercoga Jēkaba sarkofāgs Kurzemes hercogu kapenēs/

29. Kurzemes herogs Jēkabs grupas portretā. M.Cvičeka glezna, ap 1648.g. Berlīnes-Brandenburgas Prūsijas  piļu un dārzu fonds

30. Kurzemes hercoga Jēkaba lādes ģerbonis. 17.gs. 3.cet. Rundāles pils muzejs

31. Galda vīna muciņa, Liepājas pilsētas dāvana Kurzemes hercogam Jēkabam un hercogienei Luizei Šarlotei. 1645.g. Hesenes Zemes muzejā Kaselē

32. Glāze ar Kurzemes ģerboni Hesenes-Kaseles landgrāfienei Marijai Amālijai, Kurzemes hercoga Jēkaba meitai. Privātkolekcija

33. Kurzemes hercoga Jēkaba cepešu dalīšanas rīki. 17.gs. v. Skuklostera pilī Zviedrijā

34. Fr.Kazimira karogs

35. Jelgavas pilsētas plāns. 1702.g. Kara arhīvs Stokholmā

36. Jelgavas pils nocietinājumu plāns. 1703.g. Kara arhīvs Stokholmā

37. Jelgavas pils 1705.g. karadarbības laikā. 1735.g. Kara arhīvs Stokholmā

38. Jelgavas pils. Kāpņu margu balustra mets. J.Bodemers, ap 1694.g.

39. Jelgavas pils. Kāpņu balustrs

40. Jelgavas pils. Čuguna kolonnas

41. Jelgavas pilsētas panorāma. K.M.Stjuarts, ap 1703. Karaliskā bibliotēka Stokholmā

42. Jelgavas pilsēta, detaļa ar pili.

43. Jelgavas pilsēta.J.Litēns (?), 1702.g. Karaliskā bibliotēka Stokholmā

 44. Jelgavas pilsēta, detaļa ar pili.

45. A.Pens. Kurzemes hercogs Frīdrihs Vilhelms. 1710.g. Nacionālais muzejs Varšavā

46. L.Šorers. Kurzemes hercogs Ernsts Johans. 1773.g. Latvijas Vēstures muzejs

47. Kurzemes bruņniecības dokuments par atteikšanos no lēņa saistībām ar Poliju. 1795.g.18.marts. Latvijas Valsts vēstures  arhīvs

 

3a.daļa 

 

48. Jelgavas pils

49. Rundāles pils

50. Vircavas pils. 1875.g. foto

51. Zaļenieku pils

52. Lustes pils. K.Ludvigs, 1794.g.

53. Academia Petrina. Gravīra

54. Ac.Petrina zīmoga nospiedums

55. A.Kaufmanes glezna no kādreizējās hercoga Pētera kolekcijas

56. A.Grafs. Hercogiene Doroteja. 1791.g. Nacionālais muzejs Varšavā

57. J. Grasi. “Piecas grācijas”. Privātā kolekcijā Somijā

58. Kurzemes princese Johana. 19.gs. sāk. Valansē pils Francijā

59. Ačerencas hercogiene Johana, dzim. Kurzemes princese. 1873.g. foto. Privātā kolekcijā Vācijā

60. E.Johana ceļojuma sudraba tualetes servīze. Valsts Ermitāža Sanktpēterburgā

61. Grāfienes Benignas Gotlības Bīronas porcelāna tintnīca. Meisene, starp 1730. un 1737.g. “Rijksmuseum”  Amsterdamā

62. Glāze ar Polijas un Bīronu ģerboni. Privātā kolekcijā Vācijā

63. Rembrants. Simeons un Anna templī. No Kurzemes hercoga Pētera kolekcijas

64. M.Hobema. Ūdensdzirnavas. No Kurzemes hercoga Pētera kolekcijas

65. Frīdrihsfeldes pils. 18.gs.

66. Frīdrihsfeldes pils. 2001.g.

67. Frīdrihsfeldes pils, zāle

68. Trauki ar “Kurzemes dekoru”. Karaliskā porcelāna manufaktūra Berlīnē

69. Šķīvis no Kurzemes hercogienes Dorotejas tualetes komplekta. Karaliskā porcelāna manufaktūra Berlīnē,  1780.gadi

70. Lēbihavas pils

71. Kurzemes hercogienes Dorotejas lelle. Posteršteinas pils muzejs Vācijā

72. Dorotejas vēdeklis. Privātā kolekcijā Vācijā

73. Kurzemes hercoga Pētera piemineklis “Accademia Clementina”Boloņā

74. F.Piranēzi. Kurzemes hercogs Pēteris. 1780.gadi

 

3b.daļa

 

75. Saganas pils. Foto 20.gs. sāk.

76. Saganas pils, troņa zāle. 19.gs.v. akvarelis

77. F.H.Barizjens. Kurzemes hercogs Pēteris. 1795.g. Nacionālais muzejs Vroclavā (Polijā), no Jelgavas, vēlāk Saganas pils.

78. Sagana, hercogienes Dorotejas ”atraitnes nams”.

79. Sagana, Kurzemes-Saganas ģerbonis frontonā. 19.gs.sāk.

80. Sagana, apbedījumu kastīte Kurzemes-Saganas hercogu kapenēs

81.Parīze, Sen-Florantēna pils

82. Parīze, Sen-Florantēna pils, salons

83. Parīze, “Hotel Crillon”

84. Parīze, “Hotel de Sagan”

85. Valansē pils

86. Valansē pils, salons

87. Valansē pils, tualetes telpa  ar hercoga Ernsta Johana portretu

88. Roškotas pils

89. Marē pils

90. Marē pils, lielais salons

91. Saganas hercogiene Violeta, dzim. princeses Taleirāna,  Rundāles pilī 2000.g.

92. Nāhodas pils

93. Nāhodas pils, Saganas hercogienes Vilhelmīnes priekšmeti

94. Gellenavas pils, hercoga Pētera nāves vieta

95. Ratiboržices pils

96. Hercoga Pētera pils Prāgā

97. Hercoga Pētera pils Prāgā, zāle

98. Vartenbergas pils. 20.gs. sāk.foto

99. Vartenbergas pils, salons

100. Vartenbergas pils, salons ar portretiem

101. Vartenbergas katoļu baznīca, vitrāža ar prinču Bīronu ģerboni

102. Vartenbergas luterāņu baznīca

103. Kurzemes princis  Ernsts Johans Bīrons ar sievu Elīzabeti Rundāles pils parkā. 2004.g. foto