Rīgā, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā

Uzvaras bulvārī 2/4

izstāde

„Nano – jauna dimensija tehnoloģiju attīstībā”

18.maijs – 7.jūnijs

katru dienu no 10.00 – 17.00

(izņemot svētdienas un pirmdienas)

No š.g. 18.maija līdz 7.jūnijam Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā būs apskatāma ceļojoša populārzinātniska izstāde „Nano – jauna dimensija tehnoloģiju attīstībā”. Izstādi organizē Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Francijas Vēstniecību Latvijā un Francijas Kultūras centru.

Izstāde sniedz ieskatu vienā no mūsdienās straujākajiem zinātnes attīstības virzieniem – nanotehnoloģijā. Nanotehnoloģija nodarbojas ar ekstremāli mazu struktūru pētījumiem, ražošanu un izmantošanu. Tās darbības pasaule ir mazāka par sīkāko dzīvo būtņu - vienšūņu pasauli. Tā ir atomu un molekulu pasaule, ko var redzēt vien jaudīgos elektronu un atom-mikroskopos.


Nanodaļiņa tikpat reizes mazāka par futbolbumbu, cik reizes futbolbumba mazāka par Zemeslodi.

Mūsdienās cilvēki ir iemācījušies manipulēt ar atsevišķiem atomiem un panākt sev vēlamas izmaiņas materiālā, kurā atomu konfigurācija tiek mainīta. Līdz ar to paveras milzīgs daudzums jaunu to pielietošanas iespēju, tādās nozarēs kā enerģētiskā un ekoloģiskā tehnika, IT nozarēs, medicīnā, farmācijā. Nanotehnoloģijā izzūd robežas starp ķīmiju, bioloģiju un fiziku, tam visam saaugot vienā tehnoloģijā.

Par to visu stāsta izstāde. Par nanotehnoloģijas pirmsākumiem, pirmajiem izgudrotājiem un izmantotajām metodikām. Izstāde iepazīstina ar nanotehnoloģijas pielietojuma iespējām dažādās mūsdienu dzīves jomās – enerģētika, vides aizsardzībā, medicīnā, sportā, mājsaimniecībā un izklaides industrijā.

Izstāde katru dienu no 10.00 – 17.00 un tās ietvaros notiks:

Otrdien,20.maijā, 2008, plkst.15.00
Zinātnes kafejnīca „Ūdeņradis kā enerģijas avots nākotnē”

Ceturtdien, 22.maijā, 2008, plkst.15.00
Zinātnes teātris „Gēnu mašīna”

Piektdien, 23.maijā, 2008, plkst.15.00
Zinātnes teātris „Gēnu mašīna”

Trešdien, 28.maijā, 2008, plkst.15.00
Zinātnes kafejnīca „Gēni un nanotehnoloģijas”

Trešdien, 4.jūnijā, 2008, plkst.15.00
Zinātnes kafejnīca „Fullerēns un citi jaunie materiāli mūsu sadzīvē”

Zinātnes kafejnīcas pasākumus vadīs atraktīvais Dr. Juris Šteinbergs – zinātnieks un populāra TV raidījuma seja.

"Zinātnes kafejnīca" – kopā sanākšana, lai raisītu brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru gan skolotājam, skolēnam, studentam, ierēdnim, bibliotekāram, gan uzņēmējam un pensionāram interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu tēmu. Šoreiz par visu, kas sasitīts ar nanotehnoloģijām.

Atnāciet! Būs interesanti!

Izstādē un visos pasākumos skolēniem – ieeja brīva!

Kontaktinformācija: Maija Bundule
Latvijas Zinātņu akadēmija
67227790


L’Ambassade de France et le Centre culturel francais de Riga, en collaboration avec l’Académie des sciences de Lettonie, organisent l’exposition «Nano – la nouvelle dimension  du développement technologique», ouverte du 18 mai au 7 juin 2008 au Musée des Chemins de fer.

L’exposition est consacrée a l’un des domaines les plus prometteurs des sciences – les nanotechnologies. Les nanotechnologies s’occupent de la recherche, de la production et de l’utilisation des structures extremement petites. Son échelle d’intervention n’est pas celle des plus petits etres vivants mais plutot celle des cellules. C’est un monde d’atomes et de molécules que l’on ne peut voir que grace aux microscopes les plus performants.

Aujourd’hui les scientifiques peuvent manipuler des atomes isolés et provoquer les changements désirés dans la structure de l’atome. Grace au développement des nanotechnologies, de nouvelles perspectives s’ouvrent dans des domaines tels que l’énergétique, l’écologie, l’information, la médecine ou la pharmacie. Les fronti?res entre la chimie, la biologie et la physique disparaissent pour donner naissance a une technologie radicalement nouvelle.

L’exposition évoque les fondements, les origines et la méthodologie des nanotechnologies mais aussi toutes les possibilités d’utilisation de nanotechnologies dans différents domaines de la vie quotidienne.