ZINĀTNES SASNIEGUMI LATVIJĀ 2004. GADĀ 

 

 

    Izanalizējot Latvijas zinātnisko centru sniegtās ziņas, Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi nozīmīgākos  zinātnes sasniegumus 2004. gadā:

 

·       Atklāta jauna fizikāla parādība -  termomagnētiskā osmoze (LU Fizikas institūts, akadēmiķis

      E. Blūms)

 

·       Izmantojot kvantu efektus, paaugstināta magnetometrijas jutība virs klasiskās fizikas atļautās robežas (LU sadarbībā ar Kalifornijas  universitāti, akadēmiķis M. Auziņš)

 

·       Eksperimentāli pierādīts un aprakstīts ātrākais  informācijas kodēšanas mehānisms nervu sistēmā (LU sadarbībā ar Umea universitāti (Zviedrija), prof. I. Birznieks)

 

·       Pirmoreiz izstrādāts un izdots pilnīgs sistemātisks pārskats par Latvijas viduslaiku pilīm (LU

    Latvijas vēstures institūts, akadēmiķi A. Caune un  I. Ose)

 

·       Izstrādāta jauna arteriālā protēze un pārbaudīta eksperimentos ar dzīvniekiem (RTU,

     prof. V. Kancēviča )

 

·       Pirmoreiz Baltijas valstīs Rīgā veikta dziļā smadzeņu stimulācijas operācija ar neirostimulatora implantāciju (P. Stradiņa universitātes Klīniskās slimnīcas Neiroķirurģijas klīnika,

    prof. I. Aksiks)

 

·       Latvija iesaistījusies starptautiskā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu globālā sistēmā (LU Bioloģijas

     institūts, LZA kor.loc.V. Melecis)

 

·       Atklāts un aprakstīts lielākais  bronzas laikmeta depozīts Staldzenē (Ventspils muzejs sadarbībā ar LU, LZA kor.loc. A. Vasks, Dr. A. Vijups)

 

·       Identificēts jauns lāzerstarojuma radīto defektu veidošanās mehānisms stiklveida silīcija dioksīdā

    (LU Cietvielu fizikas institūts sadarbībā ar Tokijas Tehnoloģisko institūtu, akadēmiķis  L. Skuja)

 

·        Izstrādāta unikāla ierīce kosmisko satelītu lāzerlokācijai – notikumu taimers (LU Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dr. J. Artjuhs)