COST programma - sadarbība zinātniskās un tehniskās pētniecības jautājumos

COST ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas izveidota, lai Eiropas līmenī atbalstītu zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās. Programmas mērķis ir atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.  

COST programmas oficiālo nosaukumu veido akronīms no tās pilnā nosaukuma franču valodā - Cooperation Europeenne dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique.

COST programmu 1971. gadā ar Eiropas Savienības atbalstu izveidoja 18 Eiropas valstis: visas 15 Eiropas Savienības dalībvalstis kā arī Norvēģija, Šveice un Turcija. Pašlaik COST programmā piedalās 35 valstis:

Austrija

Apvienotā Karaliste

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Francija

Grieķija

Horvātija

Igaunija

Islande

Itālija

Īrija

Kipra

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Maķedonija

Malta

Nīderlande

Norvēģija

Polija

Portugāle

Rumānija

Serbija

Slovākija

Slovēnija

Somija

Spānija

Šveice

Turcija

Ungārija

Vācija

Zviedrija

Izraēla

34 no šīm valstīm ir COST programmas dalībvalstis, bet Izraēlas dalības noteikumus programmā nosaka īpašs sadarbības līgums. Programmas aktivitātēs ir iesaistījušās sešas nevalstiskās organizācijas.

Latvija piedalās COST programmas aktivitātēs jau kopš 1997.gada, taču programmas dalībvalsts statusu tā ieguva 1999.gadā.

COST programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts zinātnieku sadarbībai pētījumu virzienos, kuros izpētes darbus finansē no nacionālo programmu budžetiem, lai sekmētu:

COST programmas darbības pamatā ir „bottom-up" princips - iniciatīva uzsākt sadarbību ( jaunu COST akciju) nāk no „apakšas” - no potenciālajiem zinātniskās sadarbības dalībniekiem.

Jaunas COST akcijas tēmu brīvi izvēlas un piesaka paši tās dalībnieki, kuri pārstāv vismaz piecas COST programmas dalībvalstis.

COST programmas dalībvalstu zinātnieki var pievienoties un iesaistīties jau atbalstīto COST akciju darbībā.

Sīkāku informāciju par COST programmas mērķiem un darbības pamatprincipiem, kā arī par iespējām iesaistīties COST programmas atbalstītajās sadarbības akcijās un veidot jaunas sadarbības akcijas var iegūt COST programmas mājas lapā http://www.cost.esf.org

kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Programmu centrā
rakstot uz e-pasta adresi maija.bundule@lza.lv
vai zvanot pa tel. 67227790

COST programmas darbību vada COST programmas Vecāko amatpersonu komiteja un tajā strādā divi Latvijas pārstāvji:

Dr. Maija Bundule
Nacionālā COST programmas koordinatore Latvijā
Eiropas Programmu centrs
Latvijas Zinātņu akadēmija
Tel. +371 67227790
maija.bundule@lza.lv

Msc. Signe Martišūne
Zinātnes atašejs
Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
signe.martisune@mfa.gov.lv

COST programmas darbības īstenošanai ir izveidoti 9 domēni, kas organizē COST programmas darbu noteiktās zinātņu nozarēs.  

Latvijas pārstāvji COST programmas domēnu Vadības komitejās

Nr.

Domēns

Latvijas pārstāvis

1. Biomedicīna un molekulārā bioloģija
(Biomedicine and Molecular Biosciences)
Dr. Sandra Bērziņa
Rīgas Stradiņa Universitāte
2. Ķīmija, molekulārās zinātnes un tehnoloģijas
(Chemistry and Molecular Sciences and Technologies)
Dr.habil. Andris Zicmanis
Ķīmijas fakultāte
Latvijas Universitāte
3. Vides zinātne un vides pārvaldība
(Earth System Science and Environmental Management)
Dr.habil. Māris Kļaviņš
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
4. Pārtika un lauksaimniecība
(Food and Agriculture)
Dr. Edīte Kaufmane
Latvijas Augļkopības institūts
5. Meži, to produkti un pakalpojumi
(Forests, their Products and Services)
Dr.habil. Bruno Andersons
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
6. Indivīdi, sabiedrība, kultūra un veselība
(Individuals, Society, Culture and Health)
Dr. Aija Zobena
Sociālo zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
7. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
(Information and Communication Technologies)
Dr. Guntars Balodis
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Rīgas Tehniskā universitāte
8. Materiāli,fizikālās un nanozinātnes
(Materials, Physical and Nanosciences)
Dr.habil. Andris Šternbergs
Cietvielu fizikas institūts
Latvijas Universitāte
9. Transports un urbānā attīstība
(Transport and Urban Development)
Dr. Igors Kabaškins
Transporta un sakaru institūts