Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2008. gada 3. aprīlī

Pilnsapulces atklāšana. Juris Ekmanis.
Akadēmijas balvu pasniegšana.
Pārskats par LZA darbību 2007. gadā. (LZA ģenerālsekretārs R. Valters)

 

LZA prezidenta amata kandidāta akadēmiķa J.Ekmaņa runa.

 

Debates. (akadēmiķi T.Jundzis, A.Siliņš, V.Kampars, E.Grēns, B.Rivža)