LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 10.01.2008.
 

Tālava Jundža  uzruna.
Lisabonas līgums. Bruno Dekšņa runa. Diskusija.
Letonikas programma. Diskusija.
Jura Ekmaņa uzruna.