13.oktobris 16(371)

Zinātnes Vēstnesis

16 (371) ISSN 1407–1479 2008. gada 13. oktobris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAZIŅOJUMS

LZA īstenā locekļa kandidāti

Par ciešāku zinātnes un prakses sazobi

Zvaigžņotajai Debesij – 50

Molekulārā bioloģija un arhitektūra

Ģenētika: modernās vakcīnas

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada oktobrī

Konkursi

Zinātniski praktiskā konference

Aizstāvēšana

Nākošais "ZV" numurs iznāks 2008. gada 27. oktobrī


LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAZIŅOJUMS

10-10-2008

Latvijas Zinātņu akadēmija vienprātīgi atbalsta Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja Elmāra Grēna un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Jura Ekmaņa 5.septembrī izteikto viedokli par valsts budžeta zinātnē projektu 2009.gadam un laikrakstā “Diena” (š.g. 30.septembrī) publicēto E.Grēna, J.Ekmaņa un LU rektora M.Auziņa rakstu “Rotaļas ar zinātni”.

Pēdējā atjaunošana 10-10-2008
Lasīt tālāk...

LZA īstenā locekļa kandidāti

10-10-2008

Pieliksim gadus dzīvei un dzīvi gadiem*

LZA korespondētājloceklis, Dr.habil.oec., profesors Juris Krūmiņš

Savā ziņojumā LZA Senātam “Iedzīvotāju mūža ilgums: diferenciācija un izaicinājumi” 2007.gada 6.novembrī tika iezīmētas galvenās tendences un virzieni iedzīvotāju mirstības un mūža ilguma izpētē. Tāpēc šoreiz ziņojumā detalizētāk apskatītas problēmas, kas saistītas ar aktīvās un veselīgās dzīves ilguma analīzes metodēm un šo rādītāju lietošanu.

Pēdējā atjaunošana 10-10-2008
Lasīt tālāk...

Par ciešāku zinātnes un prakses sazobi

10-10-2008

3. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā pulcējās Latvijas Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2007. – 2013. gadam ekspertu darba grupu “Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība” un “Zinātnes un pētniecības attīstība” locekļi, lai dalītos domās par neatliekamiem uzdevumiem inovatīvu produktu radīšanā jaunajā tautsaimniecības situācijā.

Pēdējā atjaunošana 10-10-2008
Lasīt tālāk...

Zvaigžņotajai Debesij – 50

10-10-2008

nodalas/Image43.gif 1. oktobrī vecākais populārzinātniskais žurnāls “Zvaigžņotā Debess” savu līdzstrādnieku, autoru un lasītāju lokā atzīmēja pusgadsimta jubileju. Baldones Riekstukalnā tika nolikti ziedi pie “Zvaigžņotās Debess” dibinātāja un pirmā atbildīgā redaktora (1958 – 1969) Jāņa Ikaunieka (1912 – 1969) atdusas vietas un apciemots “Lielais Šmits”. Matīsa kapos godināta “Zvaigžņotās Debess” ilggadējā atbildīgā redaktora (1969 – 2005) Latvijas ZA korespondētājlocekļa prof. Artura Balklava–Grīnhofa (1933 – 2005) piemiņa. Latvijas Universitātes Mazajā aulā raisījās atmiņu stāstījumi, tika izteikti vēlējumi un skanēja Valda Atāla balss un ģitāra.

zv/zv371-1.JPG
Baldones Riekstukalnā ziedi gulst pie Jāņa Ikaunieka atdusas vietas

A.Edžiņas foto

Pēdējā atjaunošana 10-10-2008

Molekulārā bioloģija un arhitektūra

10-10-2008
zv/zv371-2.JPG 

“... nav īpaši jābēdājas par arhitektūras nāvi. Līdzīgs liktenis piemeklēs arī bioloģiju. Molekulārā bioloģija kā darbības sfēra jau tagad par 99 % sastāv no tehnoloģijas. Genoma struktūras noteikšana, klonēšana, gēnu terapija – tās ir tādas pašas tehnoloģiju summas kā mūsdienu celtniecība. Tās visas balstās uz kādreiz bijušu ideju līķiem.”

Pauls Pumpēns  

Neparasta personība

Visi, kas kaut reizi klausījušies akadēmiķi Paulu Pumpēnu vai tikušies ar viņu, piekritīs, ka tā ir spilgta personība. LZA akadēmiķis, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskais direktors, profesors, viens no vadošajiem speciālistiem molekulārajā bioloģijā un bioķīmijā, molekulārajā virusoloģijā, gēnu inženierijā, molekulārajā imunoloģijā un šūnu bioloģijā.

Pēdējā atjaunošana 10-10-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 10
Powered by Elxis - Open Source CMS