Zinātnes Vēstnesis

ISSN 1407-1479

_______________________________________________________________________________________

Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

_______________________________________________________________________________________

Redaktore: Zaiga Kipere

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada

Redkolēģijas vadītājs: akadēmiķis Juris Ekmanis
Redkolēģija:
akadēmiķis Jānis Bērziņš,
LZA kor.loc. Jānis Kristapsons,
akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs,
akadēmiķe Baiba Rivža,
LZA kor.loc. Pēteris Trapencieris,

Redakcijas adrese: Rīgā, LV 1050, Akadēmijas laukumā 1

Tālr.: +371 721 2706
Fakss: +371 782 1109

E pasts: alma@lza.lv, lza@lza.lv

 

 

1998. gads

25. maijs * 10 (155)
8. jūnijs
* 11 (156)
20. jūnijs
* 12 (157)

6. jūlijs * 13 (158)
7. septembris * 14 (159)

21. septembris * 15 (160)
12. oktobris* 16 (161)
26. oktobris* 17 (162)
9. novembris * 18 (163)

23. novembris * 19 (164)
7. decembris * 20 (165)
21. decembris * 21 (166)

1999. gads  

11. janvāris *  01 (167)
25. janvāris *  02 (168)
8. februāris * 03(169)
22. februāris * 04(170)
8. marts * 05 (171)

22. marts * 06 (172)
12. aprīlis * 07 (173)
26. aprīlis * 08 (174)
10. maijs * 09 (175)
24. maijs * 10 (176)
7. jūnijs * 11 (177)

21. jūnijs * 12 (178)
12. jūlijs * 13 (179)
13. septembris * 14 (180)
27. septembris * 15 (181)
11. oktobris * 16 (182) 
25. oktobris * 17 (183)
8. novembris * 18 (184)
22. novembris * 19 (185)
6. decembris * 20 (186)
20. decembris * 21 (187)

2000. gads  

10. janvāris * 1 (188)
24. janvāris * 2 (189)
7. februāris * 3 (190)
21. februāris * 4 (191)
6. marts * 5 (192)
20. marts * 6 (193)
3. aprīlis * 7 (194)
17. aprīlis * 8 (195)
8. maijs * 9 (196)
22. maijs * 10 (197)
5. jūnijs * 11 (198)
19. jūnijs * 12 (199)
10. jūlijs * 13 (200)
11. septembris * 14 (201)
25. septembris * 15 (202)
9. oktobris * 16 (203)
23. oktobris * 17 (204)
6. novembris * 18 (205)
20. novembris * 19 (206)
4. decembris * 20 (207)
18. decembris * 21 (208)

2001. gads  

8. janvāris * 1 (209)
22. janvāris * 2 (210)
5. februāris * 3 (211)
19. februāris * 4 (212)
5. marts * 5 (213)
19. marts * 6 (214)
9. aprīlis * 7 (215)
23. aprīlis * 8 (216)
7. maijs * 9 (217)
21. maijs * 10 (218)
4. jūnijs * 11 (219)
6. augusts * 12 (220)
27. augusts * 13 (221)
10. septembris * 14 (222)
24. septembris * 15 (223)
8. oktobris * 16 (224)
22. oktobris * 17 (225)
5. novembris * 18 (226)
19. novembris * 19 (227)
3. decembris * 20 (228)
17. decembris * 21 (229)

2002. gads

7. janvāris * 1 (230)
21. janvāris * 2 (231)
4. februāris * 3 (232)
18. februāris * 4 (233)
4. marts * 5 (234)
18. marts * 6 (235)
1. aprīlis * Speciālizlaidums
8. aprīlis * 7 (236)
22. aprīlis * 8 (237)
6. maijs * 9 (238)
20. maijs * 10 (239)
3. jūnijs * 11 (240)
17. jūnijs * 12 (241)
8. jūlijs * 13 (242)
9. septembris * 14 (243)
23. septembris * 15 (244)
7. oktobris * 16 (245)
21. oktobris * 17 (246)
11. novembris * 18 (247)
25. novembris * 19 (248)
9. decembris * 20 (249)
23. decembris * 21 (250)

2003. gads

13. janvāris * 1 (251)
27. janvāris * 2 (252)
10. februāris * 3 (253)
24. februāris * 4 (254)
10. marts * 5 (255)
31. marts * 6 (256)
14. aprīlis * 7 (257)

28. aprīlis * 8 (258)
12. maijs * 9 (259)
26. maijs * 10 (260)
9. jūnijs * 11 (261)
30. jūnijs * 12 (262)
14. jūlijs * 13 (263)
8. septembris * 14 (264)
22. septembris * 15 (265)
6. oktobris * 16 (266)
20. oktobris * 17 (267)
10. novembris * 18 (268)
24. novembris * 19 (269)
8. decembris * 20 (270)
22. decembris * 21 (271)

2004. gads

10. janvāris * 1 (272)
26. janvāris * 2 (273)
9. februāris * 3 (274)
23. februāris * 4 (275)
8. marts * 5 (276)
22. marts * 6 (277)
5. aprīlis * 7 (278)
26. aprīlis * 8 (279)
10. maijs * 9 (280)
24. maijs * 10 (281)
7. jūnijs * 11 (282)
21. jūnijs * 12 (283)
12. jūlijs * 13 (284)
6. septembris * 14 (285)
20. septembris * 15 (286)
4. oktobris * 16 (287)
18. oktobris * 17 (288)
8. novembris * 18 (289)
22. novembris * 19 (290)
6. decembris * 20 (291)
20. decembris * 21 (292)

2005. gads

10. janvāris * 1 (293)
24. janvāris * 2 (294)
7. februāris * 3 (295)
21. februāris * 4 (296)
7. marts * 5 (297)
18. marts * 6 (298)
11. aprīlis * 7 (299)
26. aprīlis * 8 (300)
9. maijs * 9 (301)
23. maijs * 10 (302)
6. jūnijs * 11 (303)
20. jūnijs * 12 (304)
4. jūlijs * 13 (305)
5. septembris * 14 (306)
19. septembris * 15 (307)
10. oktobris * 16 (308)
24. oktobris * 17 (309)
7. novembris * 18 (310)
21. novembris * 19 (311)
5. decembris * 20 (312)
19. decembris * 21 (313)

2006. gads

9. janvāris * 1 (314)
23. janvāris * 2 (315)
6. februāris * 3 (316)
20. februāris * 4 (317)
6. marts * 5 (318)
20. marts * 6 (319)
10. aprīlis * 7 (320)
24. aprīlis * 8 (321)
8. maijs * 9 (322)
22. maijs * 10 (323)
5. jūnijs * 11 (324)
19. jūnijs * 12 (325)
10. jūlijs * 13 (326)
4. septembris * 14 (327)
18. septembris * 15 (328)
9. oktobris * 16 (329)
23. oktobris * 17 (330)
6. novembris * 18 (331)
20. novembris * 19 (332)
4. decembris * 20 (333)
18. decembris * 21 (334)

2007. gads

8. janvāris * 1 (335)
22. janvāris * 2 (336)
5. februāris * 3 (337)
19. februāris * 4 (338)
5. marts * 5 (339)
19. marts * 6 (340)
2. aprīlis * 7 (341)
23. aprīlis * 8 (342)
14. maijs * 9 (343)
28. maijs * 10 (344) 
11. jūnijs * 11 (345)
25. jūnijs * 12 (346)
16. jūlijs * 13 (347)
10. septembris * 14 (348)
24. septembris * 15 (349)
8. oktobris * 16 (350)
22. oktobris * 17 (351)
5. novembris * 18 (352)
20. novembris * 19 (353)
3. decembris * 20 (354)
17. decembris * 21 (355)

2008. gads

7. janvāris * 1 (356)
21. janvāris * 2 (357)
4. februāris * 3 (358)
18. februāris * 4 (359)
3. marts * 5 (360)
17. marts * 6 (361)
7. aprīlis * 7 (362)
21. aprīlis * 8 (363)
12. maijs * 9 (364)

 

Pēdējās izmaiņas: 08-05-2008 18:28:24