23.februāris 4 (380)

Zinātnes Vēstnesis

4 (380) ISSN 1407–1479 2009. gada 23. februāris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2008.GADĀ

LZA Senātā

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. habil. chem. Ģirts Zaķis

WIPO balvas pasniegšana

Remantadīns, tā izgudrotājs Jānis Polis un Organiskās sintēzes institūts

LZA ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība 2008.gadā

“LATVIJAS ZINĀTNIEKS” pirms 50 gadiem

Konkurs

Aizstāvēšana

Īsumā

Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2009.gada 9.martā.


 

LZA Senātā

21-02-2009

Par katastrofālo situāciju Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam,
Latvijas Republikas Ministru prezidentam,
Latvijas Republikas IZM ministrei

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas (LAB) Konsultatīvā padome vēršas pie Jums ar lūgumu izskatīt un steidzami izlemt jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu kā LR IZM pakļautībā esošajai publiskajai valsts aģentūrai.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. habil. chem. Ģirts Zaķis

21-02-2009

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors
Dr. habil. chem. Ģirts Zaķis

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2009. g. 17. februārī apstiprināja Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas lēmumu piešķirt Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora (Dr.h.c.) grādu Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātniekam Dr. habil. chem. Ģirtam Zaķim.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Lasīt tālāk...

WIPO balvas pasniegšana

21-02-2009

zv/zv380-1.JPG zv/zv380-2.JPG

LR Patentu valdes direktors Z. Aumeisters pasniedz WIPO balvu OSI direktoram I. Kalviņam.
A.Edžiņas foto

2008. gada 15. decembrī Vispasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (World Intelectual Property Organization, WIPO) piešķīra WIPO inovatīvo uzņēmumu balvu (WIPO Award for Innovative Enterprises) Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI). Balva piešķirta kā atzinība par jaunu farmaceitisko produktu un tehnoloģiju attīstīšanu.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Lasīt tālāk...

Remantadīns, tā izgudrotājs Jānis Polis un Organiskās sintēzes institūts

21-02-2009

 Jānis STRADIŅŠ

REMANTADĪNS, TĀ IZGUDROTĀJS JĀNIS POLIS UN ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTS

LZA Senāta priekšsēdētāja uzruna Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes svinīgajā sēdē 2009.gada 6.februārī

zv/zv380-3.JPGzv/zv380-4.JPG

Jānis Polis ir patiesi laimīgs.
A.Edžiņas foto 

2009.gads Latvijā ienāk ar finansu krīzi un saimniecisko depresiju, ko izraisījušas ļoti nelabvēlīgas iekšējo un ārējo sakritību un Latvijas politiskās elites kļūmes, stratēģiski aplama rīcība daudzu gadu garumā. Šādā situācijā var gausties, bet var tomēr meklēt pozitīvus piemērus kā balstu cerībai un rīcībai nākotnes labad. Šodien Latvijā, Rīgā, šajā vietā mums ir laime būt klāt paraugstundā nelielos zinātnes svētkos. Proti, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) Ženēvā 2009.gada janvārī piešķīrusi savu balvu (WIPO Award) Latvijas Organiskās sintēzes institūtam kā inovatīvam uzņēmumam (Innovative Enterprise) un otru balvu – zelta medaļu kā izcilam izgudrotājam ilggadīgajam institūta darbiniekam Dr. Jānim Polim par izgudrojumiem medicīnas ķīmijā un tieši par pretvīrusu preparāta remantadīna izgudrošanu un ieviešanu.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Lasīt tālāk...

LZA ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība 2008.gadā

20-02-2009

2008.gadā nodaļa apvienoja 119 LZA locekļus, t.sk. 39 īstenos, 6 goda, 31 ārzemju un 43 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 32 LZA goda doktori.

Pārskata periodā Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa (ĶBMZN) organizēja vienu LZA sēdi, 6 nodaļas sēdes un vienu kopsēdi ar Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļu.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS