6. aprīlis 7 (383)

Zinātnes Vēstnesis

7 (383) ISSN 1407–1479 2009. gada 6. aprīlis


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

LZA Pavasara pilnsapulce 2009. gada 2. aprīlī

Ekonomiskā krīze – kritiens uz augšu

LZA nodaļās

Starp zvēru un eņģeli

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada aprīlī

Konkurss

Ukrainas fotomākslinieka pasaules skatījums

Latvijas Zinātnieku savienībā

Aizstāvēšana

Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2009.gada 20.aprīlī.


 

LZA Pavasara pilnsapulce 2009. gada 2. aprīlī

3-04-2009

LZA prezidenta Jura Ekmaņa ievadvārdi

Augsti godātie Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi!

Ļoti cienītās kolēģes un augsti godātie kolēģi! Dāmas un kungi!

Atbilstoši sekretariāta informācijai kvorums ir un Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulces darbu varam sākt.

Pēdējā atjaunošana 3-04-2009
Lasīt tālāk...

Ekonomiskā krīze – kritiens uz augšu

3-04-2009

LZA korespondētājloceklis Dr.oec. Uldis Osis

Tēzes (LZA Pavasara pilnsapulce 2009.gada 2.aprīlī)

Runājot par ekonomisko krīzi, par vienu no tās galvenajiem izraisītājiem tiek minēta nesamērīga banku ekspansija visā pasaulē, īpaši nekustamo īpašumu jomā, jo sevišķi Latvijā. Taču arvien lielāku ievērību gūst atziņa, ka mēs esam saskārušies ar globālo ekonomisko ciklu, kura veidošanos pastiprināja problēmas finanšu sistēmā.

Lasīt tālāk...

LZA nodaļās

3-04-2009

20.martā notika ĶBMZN sēde no cikla “2008. gada nozīmīgie zinātniskie sasniegumi” – Bioloģiski aktīvo savienojumu tīri optiskie izomēri: iegūšana un īpašības

Ievadot sēdi, Latvijas Organiskās sintēzes institūta (LOSI) direktors akadēmiķis Ivars Kalviņš norādīja, ka pie mums valsts finansējums zinātnei paredzēts, lai radītu zināšanas, aizmirstot, ka, lai zināšanas varētu pārvērst naudā, līdzekļi vajadzīgi arī inovācijām. Šim nolūkam institūts cenšas piesaistīt naudu no firmām, lai pētījumu rezultātus pārvērstu produktos. Starptautiskais valūtas fonds uzdevis IZM veikt analīzi par to, ko Latvijas zinātne ir devusi tautsaimniecībai. Šobrīd Latvijā ķīmiski – farmaceitiskā rūpniecība ir kāpinājusi ražošanu par 16%.

Pēdējā atjaunošana 3-04-2009
Lasīt tālāk...

Starp zvēru un eņģeli

3-04-2009
zv/zv383-1.JPG 

Mācītājam Dr. theol. JURIM RUBENIM klausītāju netrūkst ne tikai Rīgas Lutera Evanģēliski luteriskajā baznīcā, tautā vienkārši dēvētā par Torņkalna baznīcu. Viņa komentārus un atziņas meklē laikrakstu slejās, kopā ar mākslinieku Māri Subaču izdotajās grāmatiņās, jo reti kurš teologs un filozofs prot runāt tik vienkārši un saprotami par augstām un ļoti augstām lietām, turklāt bez moralizēšanas – kā cilvēks ar cilvēku, neatkarīgi no tā, vai viņa klausītājs pieder kādai konfesijai, ir Ziemassvētku baznīcēns vai arī vispār neiegriežas baznīcā. Viņš ir kopā ar savu tautu kopš paša trešās atmodas sākuma, kuru viņš nodēvēja par “sirdsapziņas pamošanās laiku”, kad kopā ar citiem jauniem, progresīviem mācītājiem izveidoja kristīgo kustību Atdzimšana un Atjaunošanās un stāvēja pie Tautas frontes šūpuļa. Protams, viņu, tāpat kā daudzus gudrus un godīgus cilvēkus, nevar atstāt vienaldzīgu arvien lielākā distance starp ideāliem un realitāti, kādā dzīvojam.  

Pēdējā atjaunošana 3-04-2009
Lasīt tālāk...

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada aprīlī

3-04-2009

Pielikums LZP ZSKK 2009. gada 20. marta lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada aprīlī

Powered by Elxis - Open Source CMS