15. jūnijs 11 (387)

Latvijas Radošo savienību plēnuma REZOLŪCIJA

12-06-2009

Latvijas valsts ir tās pilsoņi. Mūsu nācijas identitāte ir latviešu valoda un kultūra. Valdības attieksme pret kultūru, zinātni un izglītību liek domāt, ka varas pārstāvji apzināti vēlas pārvērst tautu par mazizglītotu pūli, ar kuru var manipulēt savās interesēs. Politiķu paustais viedoklis par kultūru tikai kā patērējošu nozari ir aplams, jo pētījumi liecina, ka katrs kultūrā ieguldīts lats sniedz 1,49 latu atdevi Latvijas ekonomikā. Radošais gars ir būtiskākais kultūras un mākslas komponents, bet tas vienlīdz nepieciešams, lai radītu preces un produktus ar augstu pievienoto vērtību, uz kā nākotnē jābalstās Latvijas ekonomikai un labklājībai. Radoša pieeja ir vajadzīga ikkatrā nozarē, tāpēc valstī jābūt pilnvērtīgai profesionālās mākslas dzīvei un tās mijiedarbībai ar visiem sabiedrības slāņiem. Kultūrai ir ne tikai mākslinieciska, bet arī izglītojoša, ekonomiska un sociāla loma, tā veicina sabiedrības integrāciju, mazina sociālo spriedzi un nostiprina pašapziņu.

Pēdējā atjaunošana 12-06-2009
Lasīt tālāk...

Sveicam!

12-06-2009

Rīgā, 2009.gada 12.jūnijā

Akadēmiķim
Dr.habil.chem. Gunāram Duburam

Augsti godātais jubilār!

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā sveicam Jūs dzimšanas dienā!

Kolēģu acīm skatīts, Jūsu devums heterociklisko savienojumu un diketonu ķīmijā ir izcils, starptautiski nozīmīgs. Ar Jūsu līdzdarbību medicīnas preparātu radīšanā, Latvijas inovatīvās ražošanas veicināšanā aug Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas prestižs. Mēs ceram, ka jau netālā nākotnē farmaceitiskās industrijas attīstība sekmēs Latvijas uzplaukumu.

Paldies Jums arī par lielo ieguldījumu zinātnes organizatoriskajā darbā un jauno zinātnieku sagatavošanā.

Mūs gandarī, ka Jūsu darbu ar Triju Zvaigžņu ordeni augstu novērtējusi Latvijas Valsts.

Vēlam labu veselību, enerģiju un sparu jaunu ideju radīšanai un īstenošanai!

Ad multos annos! Daudz baltu dieniņu!

Sirsnībā un cieņā LZA prezidents Juris Ekmanis
Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
ĶBMZN priekšsēdētājs Raimonds Valters


LZA goda doktoram
doc. Jānim Klētniekam

Augsti godātais Klētnieka kungs, mīļo kolēģi!

Sirsnīgi sveicam Jūs skaistajā goda dienā un apliecinām mūsu visdziļāko cieņu Jūsu mūža veikumam ģeodēzijā, astronomijā, mērniecībā, zinātņu vēsturē. Pateicoties Jums, Latvija guvusi pasaulē ievērotus panākumus fotogrammetrisko metožu izstrādāšanā un lietošanā. Jūsu lietpratība ir spīdoši likta lietā senās Ēģiptes faraonu kapeņu, Džosera piramīdas noslēpumu izdibināšanā. Jūsu grāmata “Mūžības valdnieki” (2008) latviešu lasītājam atsegusi ēģiptiešu priekšstatus par mūžību, debesu spīdekļiem un ir liels kultūrvēsturisks pienesums. Arī Jūsu aktīvā darbība Latvijas Zinātņu vēstures asociācijā, augstākās tehniskās izglītības norišu vēsturiskajā dokumentēšanā, zinātnes un tehnikas pieminekļu saglabāšanā nodrošinājusi Jums plašas sabiedrības cieņu.

Novēlam Jums vēl ilgus gadus darboties labā veselībā un možā noskaņā tikpat vērienīgi, rosīgi, daudzpusīgi kā līdz šim. Lai Latvijas sasniegumi zinātnē un tehnikā nepaliktu nenovērtēti un nepamanīti lielajā pasaulē, lai mēs kopā spodrinātu Latvijas vārdu.

Ar cieņu –

LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Juris Jansons

Pēdējā atjaunošana 12-06-2009

Apbalvojums akadēmiķim Dr.habil art. Ojāram Spārītim

12-06-2009

Somijas prezidente Tarja Halonena piešķīrusi Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Dr.habil.art. Ojāram Spārītim Somijas Baltās Rozes Ordeņa Bruņinieka Pirmās šķiras ordeni. Ordeni pasniedza Somijas vēstniece Marija Sereniusa 4.jūnijā īpašā apbalvošanas ceremonijā, kas notika vēstniecības telpās Rīgā.

Lasīt tālāk...

Jauni LZA goda doktori

12-06-2009

LZA Senāts 2009. gada 26. maija sēdē apstiprināja LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 7. maija sēdes lēmumu un piešķīra LZA goda doktora grādu filoloģijā (Dr.h.c. philol.) LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes docentei Dr. philol. Sarmai Kļaviņai, kā arī LZA goda doktora grādu mākslas zinātnēs (Dr.h.c. art.) Tartu universitātes profesoram Dr. art. Juhanam Maistem.

Jāzeps Pīgoznis “Latvijas gadalaiki”

12-06-2009

zv/zv387-1.JPG

Divi mākslas grandi – Jāzeps Pīgoznis un Indulis Ranka
A.Edžiņas foto

Latvijas Zinātņu akadēmijā 2009. gada 26. maijā par izstāžu galeriju dēvētajā telpā pulcējās Jāzepa Pīgožņa talanta cienītāji. Latvijas gadalaiki – tēma, kura neatstāj vienaldzīgu nevienu skatītāju. 

Izstādi atklājot, akadēmiķis Jānis Stradiņš: “Mums ir notikums Latvijas kultūras dzīvē, prelūdija Jāzepa Pīgožņa ienākšanai Zinātņu akadēmijas saimē. Jāzepa Pīgožņa pasaulē redzam, cik šī pasaule ir skaista, cik skaistas ir Latvijas ainavas krāsu bagātībās. Nupat Senāta sēdē spriedām, kādas būs Latvijā nākošās prioritātes. Vēsturei, kultūrai jāpaliek to skaitā”.

Pēdējā atjaunošana 12-06-2009
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 13
Powered by Elxis - Open Source CMS