9. novembris 17 (393)

Valsts apbalvojumi LZA locekļiem

5-11-2009

Ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru apbalvoti:
LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Teātra pētījumu centra vadītāja, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Dr.philol., Dr.habil.art. Silvija Radzobe, medaļu mākslinieks, gleznotājs un tēlnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Jānis Strupulis, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra direktors un vadošais pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Ventspils Augstskolas asociētais profesors, Dr.habil.phys. Juris Žagars.

LETONIKAS III KONGRESS

5-11-2009
zv/zv393-1.JPG 

26. un 27. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā risinājās Letonikas III kongress, kura devīze bija “Pētījumi Letonikā: paveiktais un darāmais”.

Kongresa pirmajā dienā pēc LZA prezidenta ievadvārdiem, Valsts prezidenta Valda Zatlera apsveikuma, LR Saeimas sekretāra Dzintara Rasnača, Igaunijas vēstnieka Jāka Jērīta, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komitejas priekšsēdētāja Jāņa Strazdiņa un Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa vārdiska, kultūras ministra Inta Dāldera rakstiska suminājuma Letonikas III kongresam un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu muzikāla sveiciena sākās kongresa praktiskais darbs.  

Pēdējā atjaunošana 5-11-2009
Lasīt tālāk...

LZA prezidenta Jura Ekmaņa uzruna Letonikas III kongresā

5-11-2009

Jūsu ekselence vēstnieka kungs!

Godātie Letonikas III kongresa dalībnieki!

Dāmas un kungi!

Ar gandarījumu jāsaka, ka 21. gadsimta Latvijas zinātnē kā prioritāra valsts pētījumu programma stabili turas Letonika – zinātņu kopa, kas pēta latviešu valodu, Latvijas vēsturi un kultūru no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Programmu koordinē Latvijas Zinātņu akadēmija. Programmas mērķis – jaunu, zinātniski pamatotu atziņu izstrāde. Kopš tās sākuma 2005. gadā darba rezultāti ir prezentēti divos kongresos (2005. gadā un 2007. gadā). Rezultāti ir vērā ņemami – 130 grāmatas, vairāk nekā 1100 rakstu, izdoti CD Rom, publiskotas datu bāzes, sarīkotas konferences, lasījumi. 2009. gads vēl papildinās šo skaitu ar tipogrāfijās nodotajām grāmatām un rakstiem. Izstāde un prezentācijas rādīs daļu no publikācijām.

Lasīt tālāk...

Jauni goda doktori

5-11-2009

Latvijas Zinātņu akadēmija Senāta sēdē 2009. gada 13. oktobrī apstiprināja LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 21. septembra sēdes lēmumu piešķirt LZA goda doktora (Dr. h. c. agr.) grādu selekcionāram RŪDOLFAM DUMBRAVAM.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē 2009. gada 3. novembrī apstiprināts Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas 2009. gada 16. oktobra sēdes lēmums piešķirt LZA goda doktora (Dr. h. c. med.) grādu IVETAI OZOLANTAI un Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 29. oktobra sēdes lēmumu piešķirt goda doktora (Dr. h. c. hist.) grādu LEO DRIBINAM.

Senāta locekļi apsveica LZA prezidentu JURI EKMANI ar viņam piešķirto Latvijas Lauksaimniecības universitātes goda doktora grādu.

Latvijas Zinātnieku savienībā

5-11-2009

22. oktobrī notika Latvijas Zinātnieku savienības Valdes sēde, kurā uzklausīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāves Māras Kazubiernes informāciju par arodbiedrības sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju par sasāpējušajiem izglītības un zinātnes finansējuma jautājumiem. Bāzes finansējums zinātniskajām iestādēm paredz tikai infrastruktūras uzturēšanu, nevis zinātnieku algas. Zinātnisko darbinieku atalgojums budžetā nav paredzēts. “Kad mēs aizvakar tikāmies ar Izglītības un zinātnes ministriju pilnā sastāvā un tika jautāts par bāzes finansējumu, es savā naivumā neticēju, ka algu vispār nav,” teica M. Kazubierne. Visos likumos taču ir teikts, ka bāzes finansējums sastāv no divām daļām – infrastruktūrai un algām. Līdz ar to arodbiedrība pastāv uz to, ka bāzes finansējumam jābūt līdzšinējam – 8,48 miljoni latu plānoto 4,9 miljonu latu vietā. Atalgojuma sadaļā ir jāatrod iztrūkstošie 2,5 miljoni.

Pēdējā atjaunošana 5-11-2009
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 14
Powered by Elxis - Open Source CMS