23. novembris 18 (394)

Zinātnes Vēstnesis

18 (394) ISSN 1407–1479 2009. gada 23. novembris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

Kā noteikt prioritātes?

LZA Rudens pilnsapulce

Sveicam!

Gods kalpot Latvijai!

LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNAS

Latvijas reģioni neattīstās līdzsvaroti un vienmērīgi

IN MEMORIAM

Jauna grāmata

Konkurss

Ar Baldones Šmita teleskopu atklāj puskomētu pusasteroīdu

Aizstāvēšana

Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2009.gada 7.decembrī.


 

Kā noteikt prioritātes?

19-11-2009

Saruna ar LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētaja pienākumu izpildītāju
LZA korespondētājlocekli ARNI TREIMANI

Jūs LZA Senāta sēdē stāstījāt par piedalīšanos Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu akadēmijas gadskārtējā sapulcē, kur tika iztirzāts arī mūsu akadēmijai svarīgs jautājums – zinātnisko pētījumu prioritāšu noteikšana. Kādas atziņas tur guvāt?

Zviedrijas Karaliskā Inženierzinātņu akadēmija (IVA) 21. – 22. oktobrī atzīmēja savu 90 gadu jubileju, bet, kā jau to vairākkārt līdzīgos gadījumos atzīmējuši mani kolēģi, zviedri neaizraujas ar pompozu runu teikšanu un krāšņiem apsveikumiem. Tā vietā tika noturēts seminārs par tēmu: zinātnisko pētījumu prioritāšu noteikšana, lai veicinātu tālāku attīstību, proti Research and Development (R&D). Tika runāts par to, kā izfiltrēt datus un pasniegt tos tiem, kas dod naudu, un kā tas tiek darīts dažādās valstīs, jo naudu jau dod ne tikai valsts.

Pēdējā atjaunošana 19-11-2009
Lasīt tālāk...

LZA Rudens pilnsapulce

19-11-2009

Latvijas Zinātņu akadēmijas
RUDENS PILNSAPULCE

2009. gada 26. novembrī plkst.14.00
LZA konferenču zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1)


DARBA KĀRTĪBA

Zinātne, tehnoloģija un sabiedrība mūsdienu Latvijā
LZA prezidents Juris Ekmanis

Laudatio Ivaram Kalviņam
LZA korespondētājloceklis Pēteris Trapencieris

2009. gada LZA Lielās medaļas pasniegšana akadēmiķim Ivaram Kalviņam

Akadēmiskā lekcija “Inovācija Latvijā – ilūzija vai realitāte
LZA Lielās medaļas laureāts Ivars Kalviņš

Jaunu LZA locekļu vēlēšanas

Diskusija

LZA Prezidijs

Sveicam!

19-11-2009

2009. 11.novembrī

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam Latvijas Universitātes Matemātikas un informatikas institūtu skaistajā 50 gadu jubilejā. Tas nav liels vecums, bet mums visiem ir ko atcerēties un ar ko lepoties. Šeit strādā īsti zinātnieki, kuriem ir daudz izcilu sasniegumu. Jūsu darbinieki ir aktīvi Akadēmijas locekļi un dod ievērojamu ieguldījumu Latvijas un pasaules zinātnē.

Paldies Jums par aktivitāti, par Jūsu patieso vēlmi vairot zināšanas un lai visiem Institūta darbiniekiem veselība, laime un darba prieks!

Vēlam institūtam svinēt simtgadu jubileju, divsimt gadu jubileju un tā līdz .

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
Juris Ekmanis

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs
Juris Jansons

Gods kalpot Latvijai!

19-11-2009
zv/zv394-1.JPG
Balvu laureāti (pirmajā rindā no kreisās): N. Zeltiņš, L. Ribickis, J. Ekmanis, E. Kalniņa, J. Stradiņš, V. Zēbergs
J. Brenča foto 

Gods kalpot Latvijai! Šos vārdus nav iespējams izteikt vienaldzīgi, jo tie ir rada mūsu himnas pirmajai rindiņai “Dievs, svētī Latviju”. Izlūdzamies svētību savai valstij un esam lepni par to, ka varam tai kalpot. Augsti, patriotisma pilni vārdi, un tos parasti saka, saņemot apbalvojumus. Tie pat var nebūt valsts vai valdības apbalvojumi, bet arī ne atzinības raksts apaļā jubilejā. Būtība slēpjas vārdā “kalpot”, un tā jau ir sava veida misijas apziņa. 

Pēdējā atjaunošana 19-11-2009
Lasīt tālāk...

LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNAS

19-11-2009

Jānis Stradiņš

LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNAS*

Turpinājums. Sākums “ZV” Nr.17.

Kā pirmais latviešu ievēlētais deputāts padzītajā I Valsts domē minams Jānis Čakste, demokrāts, K. Valdemāra idejiskais mantinieks, kurš kopš studenta gadiem Maskavā asi kritizēja Veinberga domas par latviešu aristokrātijas radīšanas nepieciešamību, aizstāvot (līdzīgi Valdemāram) viedokli, ka latviešu tauta varot būt tikai demokrātiska. Jau cara laikā Čakste bija iemantojis lielu autoritāti, savas nostājas dēļ bija spiests pat pasēdēt cietumā, vēlāk kļuva par Latviešu bēgļu centrālkomitejas priekšsēdētāju un pēc Latvijas valsts dibināšanas – par Tautas padomes, Satversmes sapulces priekšsēdētāju un pirmo valsts prezidentu. Čakste, kura 150 gadu jubileju nosvinējām, stāvēja pie Latvijas valsts šūpuļa, kamēr F. Veinbergs, A. Krastkalns u.c. cara laiku partiju dižvīri norobežojās no jaundibināmās Latvijas valsts, tādēļ K. Ulmanis nepieļāva viņu partijām pārstāvību Latvijas Tautas padomē.

Pēdējā atjaunošana 19-11-2009
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 11
Powered by Elxis - Open Source CMS