19.aprīlis 5 (401)

Zinātnes Vēstnesis

5 (401) ISSN 1407–1479 2010. gada 19. aprīlis


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce 2010. gada 8. aprīlī 

LZA prezidenta Jura Ekmaņa ievadvārdi

Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes vēstījums LZA pavasara pilnsapulcē

Pārskats par LZA darbību 2009.gadā

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu vēlēšanu komisijas paziņojums

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas AICINĀJUMS

Viņa. Daba

IN MEMORIAM

Konkurss

Aizstāvēšana


Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce 2010. gada 8. aprīlī

16-04-2010

LZA prezidenta Jura Ekmaņa ievadvārdi


zv/zv401-1.JPG 
Ilmārs Rimšēvičs (centrā)
A.Edžiņas foto

Kas ir būtiskākais, kas noticis kopš mūsu Rudens pilnsapulces?

Īsumā daži apsvērumi par situāciju zinātnē Latvijā vispār.

2009.gada 1.decembrī LR Saeimā tika pieņemts 2010.gada budžets, kas ietvēra kārtējo valsts finansējuma samazinājumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Šobrīd ir sākusies 2011.gada budžeta gatavošana, un mēs ar bažām gaidām tālākos notikumus un attiecīgi arī kārtējo tālāko valsts finansējuma samazinājumu zinātnei un augstākajai izglītībai, finansējumu, kas tuvojas sociālā pabalsta līmenim. Mums kompensācijai gan esot ES struktūrfondi. Kā patiesībā attīstās šis struktūrfondu finansējums, par to mazliet vēlāk.  

Pēdējā atjaunošana 16-04-2010
Lasīt tālāk...

Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes vēstījums LZA pavasara pilnsapulcē

16-04-2010

Izglītības un zinātnes ministres, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekles profesores
Dr. habil. paed. Tatjanas Koķes vēstījums Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē


zv/zv401-2.JPG
Artura Balklafa-Grīnhofa balva par zinātnes
popularizēšanu – Mārtiņam Gillam
A.Edžiņas foto

Godājamie Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulces dalībnieki!

Latvijā par pavasara atnākšanu vēstī divi lieli notikumi – gan Lieldienas, gan arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pavasara pilnsapulce, kas punktuāli ik gadu notiek aprīlī. Tikko aizvadīto Lieldienas svētku noskaņā vēlu – lai atmoda dabā, Lieldienu gaisma ienāk arī mūsu prātos un sirdīs un palīdz piepildīt zinātnes vajadzības un attaisnot sabiedrības gaidas! 

Pēdējā atjaunošana 16-04-2010
Lasīt tālāk...

Pārskats par LZA darbību 2009.gadā

16-04-2010

V.Kampars, LZA ģenerālsekretārs

Pārskats par LZA darbību 2009.gadā

Divi lielākie notikumi LZA dzīvē kā katru gadu bija Pavasara un Rudens pilnsapulces. LZA Pavasara pilnsapulce notika 2. aprīlī un tās dienas kārtībā bija gan tādas tradicionālas lietas kā LZA ģenerālsekretāra V.Kampara pārskats par LZA darbību 2008.gadā un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja P. Zvidriņa ziņojums, gan tādi visus interesējoši jautājumi kā ekonomiskā krīze un zinātnes attīstības iespējas. Zinātnes attīstības iespējas un tās finansējums tika analizētas LZA prezidenta J.Ekmaņa runā, atklājot pilnsapulci. Šīs runas galvenās tēzes bija sekojošas:

Pēdējā atjaunošana 16-04-2010
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu vēlēšanu komisijas paziņojums

16-04-2010

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem nr. 497. “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanas notiks 2010.gada 1. un 2. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 19.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltnē 2. stāvā (Akadēmijas laukums 1, Rīgā).

Sīkāka informācija par zinātnieku iekļauša nu elektorātā un ekspertu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšanu tiks ievietota internetā LZP mājas lapā http://www.lzp.gov.lv.

 Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 
LZA kor.loc. Dr.sc.ing. Edgars Bervalds

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas AICINĀJUMS

16-04-2010

Cienītie Latvijas zinātnieki!

Saskaņā ar LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”, Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanu komisija (turpmāk – Vēlēšanu komisija) aicina Jūs piedalīties LZP EK vēlēšanās:

Pēdējā atjaunošana 16-04-2010
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS