9.maijs, 6(417)

Sveicam!

8-05-2011


11. aprīlī piešķirti Latvijas valsts apbalvojumi:

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklei, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajai pētniecei, arheoloģei, Dr.habil.hist. Ilzei Birutai Lozei Triju Zvaigžņu ordenis, IV šķira

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas valsts emeritētajai zinātniecei, Dr.habil.hist. Annai Zariņai Triju Zvaigžņu ordenis, IV šķira

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajam pētniekam, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājam, Dr.habil.hist. Jānim Bērziņam Atzinības krusts, IV šķira

Puķkopim, dārzkopim, Latvijas Zinātņu akadēmijas bioloģijas zinātņu goda doktoram Jānim Rukšānam Atzinības krusts, IV šķira

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas zinātniskajai sekretārei, Dr.chem. Baibai Ādamsonei Atzinības krusts, V šķira

Pēdējā atjaunošana 8-05-2011
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātnieku savienībā

8-05-2011

14. aprīlī notika Latvijas Zinātnieku savienības Padomes sēde.Tika aplūkoti trīs šobrīd aktuāli temati, kurus Zinātnieku savienības Valde piedāvā nākamajam LZS Kongresam 20. maijā:

topošais augstskolu likums;

intelektuālais īpašums;

III Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts – Jelgavā

8-05-2011
zv/zv417-1.jpg

LLU rektors J.Skujāns un LZA prezidents J.Ekmanis paraksta sadarbības līgumu
A.Edžiņas foto
 

Turpinot jau iedibināto tradīciju iepazīties ar zinātni Latvijas novados, 19. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts posās uz Jelgavu, kur to viesmīlīgi uzņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors Juris Skujāns un kur notika iepazīšanās ar Valsts pētījumu programmas par vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu “pārtikas sadaļu”. 

LZA Senāta priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš formulēja izbraukuma sēdes galvenos mērķus: iepazīties uz vietas ar LLU darbību, aplūkot Jelgavu kā Latvijā vecāko izglītības un zinātnes centru jau no 18. gs., kas likteņa ironijas dēļ 1800. gadā gandrīz kļuva un tikpat ātri pārstāja kļūt par universitāti. Šo gadījumu atzīmējot, LLU galvenās ēkas, Jelgavas pils vārtu velvē, godinot augstākās izglītības aizsākumu, pie sienas piestiprināta piemiņas plāksne.

Pēdējā atjaunošana 8-05-2011
Lasīt tālāk...

LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei par LZA darbību 2010.gadā

8-05-2011


Atbilstoši LZA Hartai un Statūtiem Uzraudzības padome sagatavojusi vērtējumu par Akadēmijas darbību aizvadītajā gadā. Uzraudzības padomē pašreizējā sastāvā, ko ievēlēja Akadēmijas Pilnsapulcē 2008.gada 13.aprīlī, strādā 7 akadēmiķi (Jānis Guntis Bērziņš, Gunārs Duburs, Arnis Kalniņš, Daina Kārkliņa, Edvīns Vanags, Nikolajs Vederņikovs un priekšsēdētājs Pēteris Zvidriņš). Padomes locekļi pārstāv visas Akadēmijas nodaļas.

Pēdējā atjaunošana 8-05-2011
Lasīt tālāk...

Kodolpētniecības 50 gadi Latvijā

8-05-2011
zv/zv417-2.jpg 

15. aprīlī AS “Latvenergo” ēkā notika grāmatas “Salaspils zinātniskā kodolreaktora 50 gadi” atvēršanas svētki. Mazliet kuriozi – grāmata par zinātnisko kodolreaktoru, Latvijas zinātnes vienu no spožākajām lappusēm, tapusi komercuzņēmumā, kam tajā laikā, kad reaktors darbojās, par to bija visai maza, lai neteiktu – nekāda daļa. Taču – kas maksā, tas pasūta mūziku, un šodien mēs varam “Latvenergo” izteikt vislielāko pateicību par šīs grāmatas tapšanu un to, ka tās atvēršanas svētki pulcēja kopā vīrus un sievas, kuri Salaspils reaktoram atdevuši savu jaunību vai brieduma gadus un kuriem citur jau nebūtu kur pulcēties. Kopš 1998. gada 16. jūnija plkst. 13.00 Latvija ir kodolbrīva valsts, un tās iemītnieki var droši rāpties atpakaļ kokos, jo sēnes mūsu mežos vēl aug pietiekamā daudzumā. 

Pēdējā atjaunošana 8-05-2011
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS