10.septembris 9 (435)

Sveicam jubilārus!

6-09-2012


4. septembrī – LZA korespondētājlocekli Jevgeņiju Joļinu,

8. septembrī – LZA korespondētājlocekli Remigiju Poču,

8. septembrī – LZA korespondētājlocekli Tāli Gaitnieku,

8. septembrī – LZA korespondētājlocekli Juri Skujānu,

13. septembrī – LZA ārzemju locekli Jāni Dunduru,

19. septembrī – LZA goda locekli Viesturu Baumani,

27. septembrī – akadēmiķi Rafailu Rozentālu,

28. septembrī – LZA goda doktoru Ati Lejiņu.

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija


zv/zv435-1.jpg 9.jūlijā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā sumināja jubilāru, LZS Valdes priekšsēdētāju profesoru Uldi Grāvīti 

Pēdējā atjaunošana 6-09-2012

Par Latvijas zinātnes attīstību laika periodā līdz 2020. gadam

6-09-2012


Latvijas Valsts prezidentam
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai
Latvijas Republikas Ministru prezidentam
Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministram

Par Latvijas zinātnes attīstību
laika periodā līdz 2020. gadam

Sakarā ar to, ka Eiropas Savienības valstu valdību līmenī ir apstiprināta Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības stratēģija Eiropa 2020, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabinets strādā pie Latvijas Nacionālās attīstības plāna (NAP) laika periodam līdz 2020. gadam sagatavošanas, Latvijas zinātnieki un par Latvijas zinātnes attīstību tieši atbildīgās un ar to saistītās institūcijas vēršas pie Jums ar aicinājumu nopietni izvērtēt Latvijas valsts politiku attiecībā uz zinātni, pētniecību un inovāciju.

Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātnes padomes š.g. 03.jūlija paplašinātās sēdes materiāli

6-09-2012


Ievadvārdi (prof. A. Siliņš)

Tieši pirms divdesmit diviem gadiem ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu Nr.44 tika izveidota Latvijas Zinātnes padome (LZP). Tika apstiprināts arī LZP pirmais 28 locekļu personālais sastāvs, no kuriem 24 bija dažādu institūciju ievēlēti zinātnieki, bet pēc amata tajā ietilpa LR Ministru Padomes ieceltais pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, Augstskolu rektoru padomes priekšsēdētājs un Latvijas Zinātnieku savienības valdes sekretārs. LZP tika izveidota kā zinātnes vadīšanas orgāns un tā strādāja LR Ministru Padomes vispārējā vadībā. LZP gatavoja valsts budžeta iedaļas “Zinātne” projektu un lēma par zinātnisko pētījumu finansēšanu no apstiprinātā budžeta. LZP pamatuzdevums bija optimizēt un demokratizēt zinātnes vadīšanu, lai celtu zinātniskā darba efektivitāti. Šo pamatuzdevumu pirma­jos vienpadsmit gados LZP samērā sekmīgi pildīja. Tika ierosināta pirmā nopietnā Latvijas zinātnes starptautiskā izvērtēšana, kuru veica eksperti no dažādām Eiropas Savienības (ES) valstīm 1992.gadā Dānijas Zinātnes padomes vadībā. Visumā pozitīvais Latvijas zinātnes vērtējums deva iespēju panākt Latvijas zinātnes budžeta vairāk kā divkārtēju pieaugumu līdz 1995.gadam.

Pēdējā atjaunošana 6-09-2012
Lasīt tālāk...

XVII Starptautiskā konference “Kompozīto materiālu mehānika”

6-09-2012


Š.g. 28. maijā – 01. jūnijā Rīgā notika XVII Starptautiskā konference “Kompozīto materialu mehānika” (
http://www.pmi.lv/html/ConfInf.htm). Organizētāji un atbalstītāji – Latvijas Universitātes aģentūra “LU Polimēru mehānikas institūts”, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Nacionālā Mehānikas komiteja, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēģija, kompānija “Centre Composite” (Latvija).

Lasīt tālāk...

Zinātne dialogā: šķēršļi un iespējas

6-09-2012


Šī gada 23–25. aprīlī Eiropas Padomes Dānijas prezidentūras ietvaros Odensē notika ar Eiropas Komisijas atbalstu organizēta konference “Zinātne dialogā: Virzībā uz Eiropas modeli atbildīgai pētniecībai un inovācijai”.
1 Konference bija veltīta zinātnes un sabiedrības mijiedarbes un savstarpēja dialoga veicināšanas jautājumiem, skatot tos sasaistē ar Eiropas Savienības “Eiropa 2020” stratēģijas izvirzīto gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes mērķi. Tās kopējais uzstādījums balstās idejā, ka mūsdienu sabiedrības būtisko izaicinājumu uzrunāšanā nozīmīga ir pēc iespējas plašāka dažādu to veidojošo grupu (zinātnieku, politiķu, nevalstisko organizāciju, mediju, uzņēmēju u. c.) iesaiste, t. sk. zinātniskās pētniecības un inovāciju jomā.

Pēdējā atjaunošana 6-09-2012
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 13
Powered by Elxis - Open Source CMS