29.aprīlis 7 (446)

Zinātnes komunikācijas adresāti – Latvijā rezidējošie vēstnieki

26-04-2013

zv/zv446-1a.jpg

Fotomirklis no akadēmiķu tikšanās ar vēstniekiem 2013. gada 20. martā (no kreisās) akad. B. Rivža, LZA viesi no Spānijas, Austrijas, Šveices un Vācijas

A. Edžiņas foto


Pēdējā atjaunošana 26-04-2013
Lasīt tālāk...

Sveicam jubilārus!

26-04-2013


1. maijā – LZA korespondētājlocekli Maiju Ruklišu!

3. maijā – akadēmiķi Maiju Dambrovu!

4. maijā – LZA ārzemju locekli Pauli Lazdu!

15. maijā – LZA ārzemju locekli Raulu Čilačavu!

22. maijā – akadēmiķi Uldi Sedmali!

26. maijā – LZA goda locekli Artu Dumpi!

27. maijā – akadēmiķi Raimondu Valteru!

29. maijā – LZA korespondētājlocekli Inu Druvieti!

31. maijā – akadēmiķi Viktoru Ivbuli!

31. maijā – akadēmiķi Pēteri Zvidriņu!

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija

“Latvijas gāzes” balvas kardioķirurgiem

26-04-2013


zv/zv446-2.jpg
A. Edžiņas foto 
23. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s “Latvijas gāze” un Rīgas Tehniskās universitātes balvas, diplomus un stipendijas pasniedza trim brašiem vīra cilvēkiem – sirds ķirurgiem, kuri Paula Stradiņa Universitātes Klīniskās slimnīcas Sirds ķirurģijas centrā ar visjaunākajām metodēm cīnās par pacientu dzīvību un veselību. Visus trīs raksturoja Sirds ķirurģijas centra vadītājs, pirmais a/s “Latvijas gāze” balvas laureāts (2002) profesors Romāns Lācis. 

Pēdējā atjaunošana 26-04-2013
Lasīt tālāk...

Pārskats par LZA darbību 2012. gadā

26-04-2013


Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce 2013.gada 4.aprīlī

Pārskats par LZA darbību 2012. gadā

LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars

Divi lielākie notikumi LZA dzīvē kā katru gadu bija Pavasara un Rudens pilnsapulces, kas 2012. gadā risināja arī jautājumus par LZA jauno prezidentu un amatpersonām, jo, saskaņā ar LZA Statūtiem, pilnsapulces ievēlēto amatpersonu pilnvaru laiks ir 4 gadi un to ievēlēšana katrā no amatiem pieļaujama ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. LZA Pavasara pilnsapulce notika 12. aprīlī un tradicionāli sākās ar prezidenta Jura Ekmaņa runu, kurā tika izteikti sekojoši atzinumi:

Pēdējā atjaunošana 26-04-2013
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātnieku savienībā

26-04-2013


18. aprīlī notika Latvijas Zinātnieku savienības valdes sēde. Darba kārtībā – LZS turpmākās darbības uzdevumi saistībā ar zinātnes turpmāko finansēšanu (U. Grāvītis).

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS