12.maijs 9 (467)

Braukt vai nebraukt uz Maskavu?

9-05-2014

“Ja jūs – latvieši – nebrauksiet uz Maskavu un Latvijas un Krievijas inteliģence pārtrauks visus kontaktus, tad Dievs vien zina, pie kādiem jau zināmiem vēstures gadiem mēs varam te atgriezties un kāda situācija var veidoties,” teica Karina Dmitrijeva – viena no Krievijas Valsts ārzemju literatūras bibliotēkas vadītājām Maskavā š. g. 16. aprīlī, tikšanās reizē ar Latvijas Zinātņu akadēmijas delegāciju.


Delegācijas darba vizīte M. I. Rudomino vārdā
nosauktajā Krievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotēkā
T.Jundža foto

Pēdējā atjaunošana 9-05-2014
Lasīt tālāk...

Atskaņas no ALLEA XX gadskārtas un 15. Ģenerālās asamblejas norises Oslo

9-05-2014

Atskaņas no ALLEA
(Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas) XX gadskārtas un
15. Ģenerālās asamblejas norises Oslo

Atskatoties uz aprīļa nogalē (24. – 25.aprīlī) Oslo notikušo 15. ALLEA (Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas) Ģenerālo asambleju, tā raksturojama kā nozīmīgs Eiropas un pasaules zinātnisko institūciju mērķu, darbības un starptautiskās koordinācijas pasākums. Piedaloties viesiem no 27 valstīm, kurus kopā bija saucis ALLEA prezidents prof. Ginters Štoks, radoši aktīvā atmosfērā tika diskutēti zinātnes dzīvei vitāli svarīgi jautājumi. Viesmīlīgo namatēvu godā bija Norvēģijas Zinātņu un Literatūras akadēmija ar tās prezidentu prof. Nilu Kristianu Stensētu, kā arī Latvijā labi pazīstamais zinātnes labvēlis – Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs prof. Oivinds Andersens.

Lasīt tālāk...

Sveicam jubilārus!

9-05-2014

1. maijā – LZA goda locekli Tenu Karmu!

10. maijā – LZA goda doktoru Valdi Gavaru!

13. maijā – LZA akadēmiķi Andri Šternbergu!

17. maijā – LZA goda locekli Uldi Bērziņu!

25. maijā – LZA korespondētājlocekli Aivaru Zemīti!

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija


Pašvaldības iespējas veicināt zinātni ekonomikā

8-05-2014

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andra Jaunsleiņa uzstāšanās LZA Senāta sēdē 15.aprīlī

Pašvaldību savienība vienmēr ir sadarbojusies ar LZA, esam mēģinājuši atbalstīt viens otru, jo gan zinātnei, gan pašvaldībām neiet viegli. Sadarbojamies arī Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomē, kur ir LZA pārstāvji.

Lasīt tālāk...

Piltenes depozīts – atrasts un ... pārdots

8-05-2014

Izdevniecība “Zinātne” izdevusi arheoloģes un numismātes vēstures zinātņu doktores Tatjanas Bergas grāmatu “Piltenes depozīts” ar apakšvirsrakstu “Naudas apgrozība Kurzemē 13. gadsimtā”. Grāmata dod ieskatu gan par naudiņām, kas Kurzemes teritorijā ienākušas pirms krustnešiem un liecina par vikingu tirdzniecības ceļiem, gan, pēc pāris gadsimtu pārtraukuma, – par visdažādākajām vācu zemēs kaltām naudiņām un vēlāk arī Kurzemes bīskapijas un Livonijas ordeņa kaltām monētām, kas atrastas arheoloģiskos izrakumos. Nereti senkapos atrastās monētas zaudējušas maksāšanas līdzekļa funkciju un pārtapušas par rotaslietu sastāvdaļu.

Taču, atgriežoties pie grāmatas nosaukuma, iepazīsimies ar diviem citātiem no grāmatas dažādām nodaļām, kam ir absolūti krimināls raksturs.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS