Academia 200

Zinātnes kalendārs 2016

27-02-2016

Zinātnes kalendārs sastādīts, apkopojot zinātnisko institūtu, universitāšu, augstskolu, kā arī citu ar zinātnisko darbību saistīto institūciju iesūtīto informāciju līdz 2015. gada februārim. "Zinātnes kalendārs 2016" ir pieejams arī elektroniski Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā, kur informācija pēc nepieciešamības tiek aktualizēta.

Pēdējā atjaunošana 24-01-2018
Lasīt tālāk...

ACADEMIA - 200 GADS

20-03-2015

Latvijas Zinātņu akadēmija, izsludinot 2015. gadu par ACADEMIA - 200 gadu, ir iecerējusi, papildinot ikgadējos akadēmiskos pasākumus un kopējo, šogad īpaši bagāto zinātnes notikumu kalendāru, pievērsties zinātnes vēsturei Latvijā. Vēsturei, kas daudziem no mums šodien nav zināma, vai ir nepelnīti aizmirsta.

Pēdējā atjaunošana 25-03-2015
Lasīt tālāk...

ACADEMIA - 200 lekciju saraksts

20-03-2015

Elita Grosmane, Dr.art. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināšana Jelgavā. [tēzes]

Guntis Zemītis, Dr.hist. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības devums Latvijas senvēstures izpētē.

Elita Grosmane, Dr.art. Kurzemes provinces muzejs Latvijas kultūras vēsturē. [tēzes]  

Juris Zaķis, Dr.habil.phys. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas un Zinātņu komitejas veidošanās un darbs zinātņu popularizēšanas laukā. 

Jānis Krastiņš, Dr.habil.arch. Latviešu arhitektūras pērle Rīgā, Merķeļa ielā 13 - nams, kur dzima latviešu zinātnieku apvienības.

Guntis Zemītis, Dr.hist. 1936. gadā dibinātais Latvijas vēstures institūts - pirmais zinātniskais institūts iecerētajā Latvijas Zinātņu akadēmijā. 

Tālavs Jundzis, Dr.habil.sc.pol. Sociālās un humanitārās zinātnes pirmskara Latvijā un pēc neatkarības atjaunošanas.

Bruno Deksnis, PhD. Sadarbība un kolīzijas padomju un rietumu eksaktajās zinātnēs.

Maija Kūle, Dr.habil.phil. Latvijas humanitārās zinātnes ES kontekstā: kādu pienesumu varam dot Eiropas pašizpratnē?

Daina Lāce, Dr.art. No kolchoznieku nama līdz Latvijas Zinātņu akadēmijai. [tēzes]

Jānis Stradiņš, Dr.habil.chem., prof., Dr.hist.h.c. LPSR Zinātņu akadēmijas izveidošanās, ziedu laiki un pārtapšana par Latvijas Zinātņu akadēmiju.

Ingrīda Segliņa. Ieva Jansone. Izdevniecības "Zinātne" izdevumi - zinātniskās domas attīstības virzītājspēks.

Andrejs Siliņš, Dr.habil.phys. Latvijas zinātnes organizācija pēc neatkarības atgūšanas. Latvijas Zinātnes padome un zinātnes politika. [tēzes]

Baiba Rivža, Dr.habil.oec. Kā tapa un attīstījās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, kā arī Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienība.

Pēdējā atjaunošana 25-03-2015

Zinātnes vieta valstī

20-03-2015

Andrejs Siliņš, Dr.habil.phys.

Zinātnes vieta valstī

Zinātnē nodarbinātie cilvēki (zinātnieki) rada intelektuālās vērtības, kuras inovācijas procesā ir par pamatu augsti konkurētspējīgu materiālo vērtību radīšanai un kvalitatīvas izglītības veidā nodrošina augstvērtīga cilvēkkapitāla papildinājumu valstī. Gan kvalitatīvā izglītībā, gan inovācijas procesā principiāli svarīga ir zinātnieku klātbūtne. Tā kā intelektuālo vērtību radīšana balstās uz dabā un sabiedrībā pastāvošo likumsakarību izpratni un atklāšanu, tad zinātnieku līdzdalība un padomi ir būtiski faktori demokrātiskas valsts sekmīgas attīstības nodrošināšanai. Laika gaitā ir pierādījies, ka valstis, kuru attīstībā būtiska loma ir zinātnei (Ziemeļvalstis, ASV, Taivāna u.c.) pamatoti ieņem vadošās pozīcijas pasaules ekonomikā.

Pēdējā atjaunošana 25-03-2015
Lasīt tālāk...

No kolchoznieku nama līdz Latvijas Zinātņu akadēmijai

20-03-2015

Daina Lāce, Dr.art.

No kolchoznieku nama līdz Latvijas Zinātņu akadēmijai

Latvijas zinātņu akadēmijas ēka (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1) ir ne tikai izteiksmīga Rīgas panorāmas sastāvdaļa, bet arī iespaidīgs padomju laika arhitektūras objekts, kas 21. gs. vērtējams kā nozīmīgs aizvadītā gadsimta arhitektūras un mākslas piemineklis.

Pēdējā atjaunošana 25-03-2015
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS