Vērtējumi un pārdomas (20-03-2019)

Oļģerts Krastiņš. Latvijas Zinātņu akadēmijas muzejs ir vajadzīgs. Bet kāds?

20-03-2019

LZA statūtos kā viens no LZA darbības mērķiem un pamatvirzieniem ir noteikts: "Latvijas zinātnes vēstures un zinātniecības pētījumu veicināšana, nodrošinot zinātnisko tradīciju saglabāšanu un izkopšanu", (2.1.17. p.). Lai to sasniegtu "LZA valdījumā un pārziņā var būt muzeji un īpaši glabājamas zinātniskas kolekcijas, un arhīvi." (5.9. p.). LZA darbības stratēģijā 2015.-2020.  šis uzdevums jau ir konkretizēts: "... izveidot Latvijas Zinātnes muzeju." (33. lpp.). Pagaidām LZA sava muzeja nav, bet ir arhīvs. Par to ir neliela informācija LZA gada grāmatās, norādot kontakta informāciju ar arhīva vadītāju. Domāju, ka ar to vien nepietiek.

Vairāk šeit (pdf.)


Jaunie pavērsieni

28-03-2017

Kopš esejas "Ekonomikas zinātnes īpatnības" publicēšanas ir pagājuši divi gadi, un tie šai zinātnes nozarei ir bijuši nozīmīgi.  Ir izstrādāta LZA  "Darbības stratēģija 2015 -2020", kurā liela vērība pievērsta ekonomikas zinātnei un LZA Ekonomikas institūtam. Ir uzsākta šīs stratēģijas īstenošana. Ir apstiprināta valsts nozīmes programma EKOSOC  - LV " Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas attīstības zināšanu sabiedrības veidošanai". Programmas izstrādē piedalās visu lielāko Latvijas universitāšu pētnieku grupas. Projekta vadītāja LZA Akadēmiķe Dr.habil.oec. Baiba Rivža jau ir saņēmusi Latvijas augstāko apbalvojumu zinātnē - LZA Lielo medaļu. Tas vieš cerības, ka ekonomikas zinātne ir nostājusies uz atjaunotnes ceļa un ieņems cienīgu vietu  citu Latvija zinātnes nozaru saimē.

Lasīt tālāk...

Oļgerts Krastiņš "Ekonomikas zinātnes īpatnības" (eseja)

28-04-2015

Ekonomikas zinātnes īpatnības
(eseja)

Oļģerts Krastiņš

No fizikas līdz filozofijai

Zinātnieki kopumā ir izveidojuši īpašu cilvēku sabiedrības darbības sfēru. Visas zinātnes ir apvienojušās, piemēram, Latvijas Zinātņu akadēmijā. Tajā pat laikā atsevišķu zinātņu nozaru pētīšanas objekti un metodes ir tik atšķirīgi, ka iegūto rezultātu salīdzināšana un vērtēšana ir apgrūtinātas un to rezultāti maz pārliecinoši. Tādēļ ir jāturpina diskusija par to, ko var un ko spēj katra zinātnes nozare, un ko valsts un sabiedrība var no tās sagaidīt.

Pēdējā atjaunošana 28-04-2015
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS