3. aprīlis, 7 (528)

Aicinām piedalīties Latvijas Zinātņu akadēmijas PAVASARA PILNSAPULCĒ

30-03-2017

2017. gada 6. aprīlī plkst. 14. 00 LZA Portretu zālē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 3. stāvā

DARBA KĀRTĪBA

1. LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

2. Viesu uzrunas

3. Akadēmijas balvu pasniegšana

4. LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa pārskats par LZA darbību 2016. gadā

Ziņojums

Deleģējums Senātam

Pārskata apstiprināšana

5. LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa ziņojums

6. Dažādi

Ielūdz LZA Prezidijs


Sveicam jubilārus!

30-03-2017

5. aprīlī - LZA korespondētājlocekli Dainu NĪTIŅU
17. aprīlī - LZA ārzemju locekli Juri DREIFELDU
27. aprīlī - LZA korespondētājlocekli Māri ĀBELI
28. aprīlī - LZA korespondētājlocekli Uldi KALNENIEKU

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija


Reformācijas 500. gadadienai veltītie pasākumi

30-03-2017

Atminoties 500 gadus senus notikumus, kas ievadīja Baznīcas atjaunotni un rosināja pārmaiņas visdažādākajās dzīves jomās - sekmēja sabiedrības izglītotību, veicināja valsts un Baznīcas savstarpējo attiecību pārstrukturēšanu un politikas un tiesību sekularizāciju, iespaidoja mākslu un saimniecību, mainīja ikdienas ieradumus un sadzīvi - 2017. gadā Eiropā notiek plaši dažādu žanru pasākumu cikli. Latvija nav izņēmums - kopš janvāra Nacionālais mākslas muzejs (LNMM), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Universitāte (LU) piedāvā apjomīgu programmu, kurā katra no institūcijām pauž savu redzējumu par Reformāciju un laika posmu, kas to savieno ar mūsdienām, atklājot, kā šīs pārmaiņas atspoguļojās sabiedrībā, kultūrā, mākslā, grāmatniecībā un zinātnē. Ieskatīsimies dažos no tiem.

Pēdējā atjaunošana 30-03-2017
Lasīt tālāk...

Top "Latvija un latvieši"

30-03-2017

Tapusi akadēmiķa Jāņa Stradiņa Biobibliogrāfija III

24. martā LU Akadēmiskajā bibliotēkā Valsts pētījumu programmas "Letonika" pārskata konferencē bija iespējams uzzināt, kā "no koncepcijas līdz tās īstenošanai" norit darbs pie akadēmisko rakstu divsējumu krājuma "Latvija un latvieši". Redkolēģijas priekšsēdētājs LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, redakcijas padomes loceklis LU Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis un redakcijas padomes loceklis LZA BSPC direktors Tālavs Jundzis klātesošos informēja, ka jaunais akadēmisko rakstu krājums sākumā angļu un krievu, bet beigās arī latviešu valodā nav 2014. gadā divus metienus piedzīvojušā, dažādus apbalvojumus saņēmušā četrsējumu krājuma "Latvieši un Latvija" mehāniski samazināts variants.

Lasīt tālāk...

Cilvēciskums un ātrums - izšķirošās īpašības mūsdienu zinātniekam

30-03-2017

Ar Neilu Kalniņu Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) iepazinās LJZA Vasaras nometnē  "Zinātnieks + uzņēmējs = risinājums" 2016. gadā. Priekšlasījumu laikā, kuru ietvaros uzņēmējam bija jāiepazīstina nometnes dalībnieki ar risināmo problēmsituāciju konkrētajā uzņēmumā, viņš visus pārsteidza nesagatavotus, jo savu prezentāciju "Tehnoloģiju biznesa globālie izaicinājumi (jeb kā es pakāsu 360k EUR)" iesāka latviešiem neraksturīgā manierē. N. Kalniņa prezentācija atgādināja, ka slikta pieredze arī ir pieredze.

Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 11
Powered by Elxis - Open Source CMS