Emeritētie zinātnieki

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība

24-08-2010

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr.692, 2010.gada 27.jūlijs) (pdf)

Atcelti ierobežojumi valsts emeritētajiem zinātniekiem saņemt atlīdzību

30-06-2010

Līdz ar 2010.gada 1.jūliju atbilstoši Zinātniskās darbības likuma pārejas noteikumu 15.punktam 12.1 pants stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā. Līdz ar to iepriekš noteiktais ierobežojums attiecībā uz valsts emeritētajiem zinātniekiem aizliegto tiesību saņemt cita veida atlīdzību no zinātniskajai darbībai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši 1995.gada 7.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.328 “Nolikums par valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanu” 3.punktā noteiktajam, vairs nepastāvēs.

No IZM Valsts sekretāra vietnieces nozares politikas jautājumos K. Vāgneres 27.06.2010. vēstules LZA prezidentam

Pēdējā atjaunošana 30-06-2010

JAUNI VALSTS EMERITĒTIE ZINĀTNIEKI

11-06-2008

Izraksts no Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2008.gada 6.jūnija lēmuma Nr.17

Pamatojoties uz LR MK Nolikumu par valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanu, Valsts emeritēto zinātnieku padome 2008.gada 6.jūnijā, izskatījusi 55 VEZ nosaukuma pretendentu iesniegtos pieteikumus, nolēma:

I Saskaņā ar aizklātās balsošanas rezultātiem valsts emeritētā zinātnieka (VEZ) nosaukumu piešķirt 34 zinātniekiem:

Pēdējā atjaunošana 11-06-2008
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

Uzvārds, vārds Zin.grāds VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. ĀBELE Gaida

Dr.biol.

2015.

2. ĀBOLTIŅŠ Ojārs

Dr.h.geol. 2006.

3. AFANASJEVA Gaļina

Dr.biol. 2008.
Pēdējā atjaunošana 3-04-2019
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS