Saites

8-05-2008

ZINĀTNE LATVIJĀ

Zinātniskās darbības likums

Latvijas zinātnes sasniegumi

Latvijas Universitātes zinātniskie sasniegumi

Latvijas Zinātnes padome: Pārskati

Latvijas Zinātņu akadēmija: Gadagrāmata

RTU: zinātniskās darbības pārskati

Izglītības un zinātnes ministrija: Zinātne

Latvijas Zinātnes padome

Latvijas zinātnieki: Individuālās WWW lapas (angļu valodā)

Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji

ZINĀTNISKIE CENTRI

Latvijas Universitāte: Pētniecība

Rīgas Tehniskā universitāte: Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitāte: Pētniecība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Pētniecība

Daugavpils Universitāte: Pētniecība

Fizikālās enerģētikas institūts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Biomedicīnas pētījumu centrs

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Latvijas Valsts augļkopības institūts

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

LU Cietvielu fizikas institūts

LU Bioloģijas institūts
LU Filozofijas un socioloģijas institūts
LU Fizikas institūts
LU Latviešu valodas institūts
LU Latvijas vēstures institūts
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
LU Matemātikas un informātikas institūts
LU Polimēru mehānikas institūts
LZA Ekonomikas institūts

ZINĀTNISKĀS BIEDRĪBAS

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātnieku savienība

Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienība

UNIVERSITĀTES

Latvijas Universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Daugavpils Universitāte

MINISTRIJAS

Izglītības un zinātnes ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Ārlietu ministrija

Aizsardzības ministrija

ZINĀTŅU AKADĒMIJAS

Igaunijas Zinātņu akadēmija

Lietuvas Zinātņu akadēmija

Polijas Zinātņu akadēmija

Zviedrijas Karaliskā Zinātņu akadēmija

Londonas Karaliskā biedrība

Eiropas zinātņu akadēmiju savienība (ALLEA)

Pasaules valstu akadēmijas un zinātniskās biedrības

BIBLIOTĒKAS UN DATU BĀZES

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Universitātes bibliotēka

Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka

Patentu Tehniskā bibliotēka

Publikācijas

Publikācijas un to citēšana

Citēšana: Scopus

Žurnāli: Arts & Humanities Citation Index

Žurnāli: SCI_Web of Science

Zurnāli: Social Sciences Citation Index

Patenti: pasaules valstu, t.sk. Latvijas

Patenti: ASV

Pēdējā atjaunošana 31-01-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS