18.februāris 4(359)

Sveicam!

30-04-2008

Rīga, 2008. gada 5. februārī

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskā institūta “Sigra” direktoram,
Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijas viceprezidentam,
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim profesoram
Dr.habil.agr., Dr. med. vet. Aleksandram Jemeļjanovam

Turklāt jāuzsver atkal un atkal: ieguldījumi zinātnē un
izglītībā – tie nav tikai parastie ikdienas tēriņi.
Tas ir vārda burtiskā nozīmē ieguldījums valsts nākotnē,
viens no tādiem, kas visātrāk un visdrošāk nes augļus.
/Akadēmiķe Vaira Vīķe – Freiberga/

Augsti godātais Jemeļjanova kungs!

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam Jūs dzīves svētkos!

Jūsu zinātnisko interešu daudzpusību un Jūsu aktivitāti var apbrīnot, it īpaši tāpēc, ka tās attiecas uz ļoti humānu sfēru – veselīgu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu un līdz ar to drošas, veselīgas pārtikas iegūšanu. Jūsu interese par veterināro ģenētiku rada pārliecību par vissaudzīgāko attieksmi pret dzīvo dabu mums līdzās.

Vēlam stipru veselību, enerģiju, dzīves/darba prieku! Lai rodas jaunas idejas pētījumiem tik nozīmīgajās zinātņu nozarēs un lai pietiek spēka to īstenošanai!

Sirsnībā un cieņā

LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
LZA ģenerālsekretārs Raimonds Valters
LLMZA nodaļas priekšsēdētāja p.i. Arnis Treimanis

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008

Ekonomikas ministrs – Latvijas Zinātņu akadēmijā

30-04-2008
zv/zv359-1.jpgzv/zv359-2.jpg
A.Edžiņas foto


8. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā ar akadēmijas, Zinātnes padomes un institūtu vadītājiem tikās ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards. Iepazīstinot klātesošos ar ministru, LZA prezidents Juris Ekmanis teica, ka šis gadījums ir līdzīgs iepriekšējai tikšanās reizei ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi – abi jaunie ministri savās ministrijās nav jaunpienācēji, kuriem būtu nepieciešams garš ieskriešanās laiks, bet pieredzējuši darbinieki, kuriem labāk kā jebkuram ir zināmas visas šaurās vietas – līdz galam nepadarītie darbi, jaunie izaicinājumi, kā arī iespējamie to risinājumi. Par ekonomikas ministru J. Ekmanis teica, ka viņš ministriju pārzina labāk nekā visi iepriekšējie ministri kopā.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...

Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati

30-04-2008
LZA Senātā

Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati

(Tālava Jundža uzstāšanās tēzes LZA Senāta sēdē 2008. gada 12. februārī)

Lisabonas līgums (parakstīts 2007. gada 13. decembrī) vērtējams kā kopumā pozitīvs ieguldījums ES konstitucionālo pamatu tiesiskā nostiprināšanā. Līgums ir apliecinājums dalībvalstu spējai rast politiskus kompromisus arī sarežģītos jautājumos, saskaņot intereses un veidot kopēju politiku, tādejādi apliecinot ES vienotību un palielinot tās ietekmi starptautiskajā sistēmā. Lisabonas līgumā svarīgākā ir nostādne par jauna juridiska statusa piešķiršanu Eiropas Savienībai, pasludinot to par tiesību subjektu un atsakoties no jēdziena “ Eiropas Kopiena”. Eiropas Savienībai, ja Līgums tiks ratificēts visās dalībvalstīs un stāsies spēkā, tas atļaus īstenot daudz plašākas pilnvaras starptautiskajā jomā un sekmīgi pārstāvēt savu dalībvalstu kopējās intereses tai piešķirtās kompetences ietvaros.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...

Alternatīvās enerģijas pielietošanas iespējas Latvijā zinātnes skatījumā

30-04-2008
LZA Senātā

Alternatīvās enerģijas pielietošanas iespējas Latvijā zinātnes skatījumā

J.Ekmanis
Ziņojums LZA Senāta sēdē 12.02.08.

Pastiprināta starptautiska ietekme un tirgus globalizācija ir faktori, kas mūsdienās būtiski ietekmē Latvijas enerģētikas nozari. Izvērtējot Latvijas primāro energoresursu bilanci pat tuvākai nākotnei un nosakot tās attīstības vēlamās tendences, steidzīgi jāizvērtē apstākļi, kas ietekmē šo jomu. Tā Latvijā ap 70% primāro energoresursu tiek importēti, kas nozīmē to, ka Latvija atrodas pastāvīgā tautsaimniecības attīstības destabilizācijas riska ietekmē. Pēdējos 10 gados strauji mainās arī elektroenerģijas patēriņa struktūra, samazinoties rūpniecības patēriņam līdz 35% no kopējā un augot patēriņam servisa un mājsaimniecību sektoros līdz 60%. Tas nozīmē, ka lai gan rūpniecības attīstība notiek lēni un pretrunīgi, šajā nozarē arvien vairāk nostiprinās mūsdienu enerģiju ekonomējošas tehnoloģijas. Savukārt pieaugošais enerģijas patēriņš mājsaimniecībās liecina par to, ka strauji pieaug to rīcībā esošās daudz­veidīgas sadzīves tehnikas izmantošana.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...

Biodegvielu ražošanas perspektīvas Latvijā

30-04-2008

LZA Senātā

Biodegvielu ražošanas perspektīvas Latvijā

LZA īstenais loceklis, Dr.habil.chem. Valdis Kampars

Transporta nozare un jo īpaši automobiļu transporta nozare atrodas īpašā situācijā, jo:

• enerģijas patēriņš šajā nozarē aug straujāk nekā citās;
• CO2 emisija turpina palielināties gandrīz tik pat strauji kā enerģijas patēriņš;
• enerģētiskā nodrošinājumā dominē viens avots – nafta.

Neapšaubāmi, ka pietiekami plaša biodegvielu izmantošana nodrošinātu gan CO2 emisijas samazināšanu, gan naftas un tās produktu importa samazināšanu, gan vērā ņemamu tautsaimniecības reorganizāciju.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 10
Powered by Elxis - Open Source CMS