7.aprīlis 7(362)

2008. gada  7. aprīlis: 7 (362)     ISSN 14076748

______________________________________________

Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

___________________________________________________
Numura saturs

LZA Pavasara pilnsapulce 2008. gada 3. aprīlī

Pārskats par LZA darbību 2007. gadā

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada aprīlī

Latvijas Zinātnieku savienībā

Konkursi

Aizstāvēšana


LZA PAVASARA PILNSAPULCE 2008. gada 3. aprīlī

1-05-2008

LZA Pilnsapulcē 2008.gada 3.aprīlī ievēlēti:

Prezidents Juris EKMANIS

viceprezidents Tālavs JUNDZIS,
ārlietu sekretārs Andrejs SILIŅŠ,
ģenerālsekretārs Valdis KAMPARS,
Fonda priekšsēdētājs Jānis BĒRZIŅŠ;

Senāta locekļi:

Mārcis Auziņš, Andris BUIĶIS, Elmārs GRĒNS, Viktors HAUSMANIS, Ivars KALVIŅŠ, Vija KLUŠA, Māris KĻAVIŅŠ, Ivars KNĒTS, Andris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Ivars LĀCIS, Dace MARKUS, Tālis MILLERS, Baiba RIVŽA, Valentīna SKUJIŅA, Jānis STRADIŅŠ, Arnis TREIMANIS, Jānis VĪBA;

Uzraudzības padome:

Pēteris ZVIDRIŅŠ, Jānis Guntis BĒRZIŅŠ, Gunārs DUBURS, Arnis KALNIŅŠ, Daina KĀRKLIŅA, Edvīns VANAGS, Nikolajs VEDERŅIKOVS.

Pilnsapulcē apstiprināti:
Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Juris JANSONS,
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Raimonds VALTERS,
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Ilga JANSONE.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008

PĀRSKATS PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS DARBĪBU 2007. GADĀ

1-05-2008

LZA ģenerālsekretārs Raimonds Valters

zv/zv362-1.jpg
Raimonds Valters A.Edžiņas foto

1. LZA un nozīmīgākie notikumi Latvijas zinātnē

Aizvadītajā gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas augstāko balvojumu – Lielo medaļu saņēma LZA ārzemju loceklis Roberts Evarestovs (Krievija) par būtisku ieguldījumu un aktīvu līdzdalību cietvielu kvantu ķīmijas skolas izveidošanā Latvijā un akadēmiķis Viktors Hausmanis par ievērojamu ieguldījumu latviešu dramaturģijas un teātra vēstures izpētē.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātnieku savienībā

1-05-2008
27. martā notika LZS Valdes sēde.Tajā turpināja izskatīt grozījumus un papildi-nājumus LR MK “Noteikumos par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”. Tie saucas “Zinātniskās ekspertīzes pamatprincipi” un tie apspriesti un konceptuāli atbalstīti LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijā. LZP tos pieņēmusi 2008.g. 17. martā. Šī pamatīgi izstrādātā un plaši izvērstā dokumenta mērķi formulēti šādi: nodrošināt
Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...

KONKURSI

1-05-2008

Latvijas Universitātes BIOLOĢIJAS INSTITŪTS izsludina konkursu
uz akadēmisko amatu šādā specialitātē:

augu fizioloģija – pētnieks – 1 vieta

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža
Salaspilī, Miera ielā 3, 230.istabā, tālrunis – 67944988.

Pieteikumam pievienot:

1) biogrāfiju (Curriculum vitae);
2) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;
3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (2001–2008);
4) citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

* * *

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS