21.aprīlis 8(363)

Jaunas vakances

1-05-2008
Latvijas Zinātņu akadēmija paziņo, ka saskaņā ar LZA Statūtiem 2008. gada novembrī notiks jaunu akadēmijas locekļu vēlēšanas.

Zinātņu akadēmija ir pieņēmusi lēmumu izsludināt 5 īsteno locekļu (akadēmiķu) vakances, un 11 korespondētājlocekļu vakances.

Pēdējā atjaunošana 8-05-2009
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce 2008.gada 3. aprīlī

1-05-2008
LZA prezidenta Jura Ekmaņa uzruna

 

A.god. ZA locekļi! Kolēģi! Dāmas un kungi!

2007. gads bija bagāts ar Latvijas zinātnei būtiskiem pozitīviem notikumiem, par kuriem mēs runāsim arī šajā tradicionālajā LZA Pavasara pilnsapulcē.

Gribētu novēlēt mums visiem šodien pavasarīgu optimistisku noskaņojumu gan apsveicot mūsu balvu ieguvējus, gan apspriežot padarīto un nākotnē darāmo.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...

PĀRSKATS PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS DARBĪBU

1-05-2008
Nobeigums. Sākumu skat.“ZV” Nr.7, 2008.gada 7.aprīlī

LZA ģenerālsekretārs Raimonds Valters

6. LZA starptautiskā sadarbība

LZA LR Valdības uzdevumā 2007. gadā turpināja pārstāvēt Latviju šādās starpvalstu un starptautiskās organizācijās:

Lasīt tālāk...

LZA Uzraudzības padomes ziņojums ZA pilnsapulcei par LZA darbību 2007.gadā

1-05-2008

Atbilstoši LZA Hartai un Statūtiem Uzraudzības padome sagatavojusi vērtējumu par Akadēmijas darbību aizvadītajā gadā. Uzraudzības padomē pašreizējā sastāvā, ko ievēlēja 2004.gada 15.aprīlī, strādā 7 akadēmiķi (Elmārs Blūms, Arnis Kalniņš, Rihards Kondratovičs, Ēvalds Mugurēvičs, Rolands Rikards, Andris Strakovs un priekšsēdētājs Pēteris Zvidriņš). Padomes locekļi pārstāv visas Akadēmijas nodaļas, jo ekonomists akadēmiķis A.Kalniņš ir arī Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas loceklis. Šis darbs norisa situācijā, kad ir pabeigta Zinātniskās darbības likuma “iedarbināšana” un būtiski pieaudzis valsts finansējums, t.sk. panākts bāzes finansējums zinātniskām institūcijām un valsts pētījumu programmu finansējums. 2007.gadā organizētas Latvijas Zinātnes padomes vēlēšanas, kā arī rezultātā izveidotas 5 ekspertu komisijas (agrāko 14 vietā).

Pēdējā atjaunošana 14-05-2008
Lasīt tālāk...

Jauna grāmata

1-05-2008

Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintarsun tā apstrādes darbnīcas

zv/zv363-1.jpg

Krāšņo lielformāta grāmatu izdevis Latvijas vēstures institūta apgāds ar profesora Edgara Dunsdorfa un Lilijas Dunsdorfas novēlējuma, Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Zinātnes padomes un Valsts programmas Letonika atbalstu. 4. martā Latvijas vēstures institūta notika tās atvēršanas svētki, uz kuriem kupla pulkā bija pulcējušies LZA korespondētājlocekles Ilzes Lozes kolēģi, draugi un cienītāji. “Būtu grāmata iznākusi pirms Ministru kabineta balvas piešķiršanas...” sūkstījās kāda svinību viešņa. Un kas tad būtu? Ilze Loze ir Eiropas neolīta pētnieku aprindās labi zināma un cienīta zinātniece, starptautisku konferenču referente un organizētāja. Šajā grāmatā vien literatūras sarakstā pieminēti 52 viņas sarakstītas grāmatas un raksti. Ilzei Lozei arī bez šīs pēdējās grāmatas Ministru kabineta balvai nopelnu pietika, kā tautā teiktu, ar atliektiem galiem. Un viņa to arī saņēma!

Pēdējā atjaunošana 14-05-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 10
Powered by Elxis - Open Source CMS