ES programmas

WoodWisdom-Net+

7-01-2013
ESdok/WoodWisdomNet.jpg 

WoodWisdom-Net+ Pacing Innovation in the Forest-Based Sector 

WoodWisdom-Net+ (WWN+) ir ERA-net projekts nacionālo programmu meža zinātnē koordinēšanai, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu.

2013.gada 30.aprīlī noslēdzās "WoodWisdomNet+" zinātnisko projektu  pieteikumu iesniegšana konkursa 1.kārtai. Rezultāti un uzaicinājumi  iesniegt projektu pieteikumus  2.kārtai tiks izsūtīti koordinatoriem  jūnija beigās.

Statistikie dati par "WoodWisdomNet+" konkursā iesniegtajiem projektu  pieteikumiem.

Pēdējā atjaunošana 16-05-2013
Lasīt tālāk...

EURONANOMED II

7-01-2013


EURONANOMED II (European network for transnational collaborative RTD projects in the field of nanomedicine)

Nanotehnoloģijas izmantošana medicīnā ir viena no stratēģiskajām prioritātēm Eiropā, jo sniedz būtisku ieguldījumu daudzu slimību agrīnākā diagnostikā un veiksmīgākā ārstēšanā.

Pēdējā atjaunošana 1-12-2014
Lasīt tālāk...

BiophotonicsPlus

17-09-2012
ESdok/BP+.gif 

BiophotonicsPlus ir Eiropas valstu/reģionu kopēja iniciatīva, lai veicinātu un finansētu pētniecības un attīstības projektus, kuru mērķis ir biofotonikas tehnoloģiju un metožu praktiskā realizēšana, radot iekārtas un instrumentus, un to pielietošana medicīnā vai rūpniecībā. Iespējamās pielietošanas jomas var būt medicīna, veselības aprūpe, farmaceitiskā rūpniecība, vides aizsardzība/pārraudzība, pārtikas un ūdens drošība, kosmētika, veterinārmedicīna.

Pēdējā atjaunošana 12-10-2012
Lasīt tālāk...

Kas ir ERA-Net projekti

20-05-2010


ERA-Net (European Research Area Network – Eiropas pētniecības telpas sadarbība) un ERA-Net+ shēmas projekti ir jauns projektu veids, kuru īstenošana ir uzsākta 6.Ietvara programmas laikā. ERA-Net projektu dalībnieki ir valsts pārvaldes institūcijas (piemēram, ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras u.c.), kas finansē un/vai administrē nacionālo pētniecības programmu īstenošanu. ERA-Net projektu galvenais mērķis ir dot ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas izveidē un ciešākā integrācijā, sekmējot gan pētnieku, gan zināšanu un tehnoloģiju brīvu plūsmu. ERA-Net projektu uzdevums ir veicināt nacionālo pētniecības programmu īstenošanu starpnacionālā līmenī un atbalstīt kopējus pētniecības projektus, tādejādi nodrošinot racionālāku pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu.

Pēdējā atjaunošana 29-01-2013
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 13 no 13
Powered by Elxis - Open Source CMS