Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvDiplomus saņem jaunie LZA locekļi

27-04-2008
20. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā steidza apdarīt kārtējos darbus, lai nesteidzīgi un mierpilni varētu baudīt Ziemassvētku noskaņas, kuras uzbūra mūziķi un vārda mākslinieki. Bet arī kārtējais darbiņš bija pavadīto gadu rezumējošs – godam izcīnītos diplomus saņēma Rudens pilnsapulcē 22. novembrī ievēlētie īstenie, korespondējošie un arī viens ārzemju loceklis. Raksturotāji nežēloja cildinošus epitetus, sveicēji – košas puķes. Vaininieki smaidīja par vieniem un priecājās par otriem. Kā lai nesmaida, ja daiļā dzimuma pārstāves izpelnījās vārdus jauna, gudra un skaista (korespondētājlocekle Maija Dambrova), ja pirmais, ar ko saistās korespondētājlocekle Edīte Kaufmane, ir garšīgi āboli, bet īstenā locekle Ilga Jansone... No Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja akadēmiķa Tālava Jundža teiktā bija pilnīgi skaidrs, ka Ilga ir galvenais nodaļas darba zirgs un viņai tiks krauts virsū vēl un vēl. Kā jau apzinīgai un izdarīgai sievietei.
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS