Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvLatvijas Zinātnieku savienībā

27-04-2008
20. decembrī notika LZS Valdes sēde. Valdes priekšsēdētājs A. Āboltiņš informēja par atbildēm uz LZS nosūtītām vēstulēm Latvijas Zinātnes padomei un LR Izglītības un zinātnes ministrijai. Pirmā vēstule bija par jauno grantu pieteikšanas un ekspertēšanas kārtību. LZP atbildēja, ka nākamajā gadā grantiem paredzētā summa paliek līdzšinējā. Ir tendence pāriet uz pilnu granta finansējumu, nevis daļēju, jo tikai tajā gadījumā var prasīt rezultātu. Citādi – jūs mums iedevāt tikai daļu naudas, mēs par to varam paveikt tikai daļu no plānotā. Tiks veikta pāreja uz grantu pieteikumu starptautisku ekspertīzi. Šim nolūkam tiks prasīta pieteiktā granta vadītāja starptautiska atpazīstamība. Valdes locekļus, kuri pārstāv zinātniskos institūtus (konkrēti – LU Astrofizikas institūtu) uztrauca vēsts, ka turpmāk LZP tāmē vairs nebūs paredzēta nauda institūtiem, bet tā tiks pārsviesta uz Izglītības un zinātnes ministriju. I. Šmelds teica: “Ja nav atsevišķa rindiņa budžetā, tad tas paliek zem jautājuma zīmes.” A. Āboltiņš runāja arī par LZP vēlmi iznīdēt mazos grantus, tos apvienojot, bet tas ne katrreiz ir izdarāms. Piemēram, matemātikā Liepājas Pedagoģijas augstskolā pie labākās gribas nevar būt liels grants. Jaunums ir arī tas, ka turpmāk vairs LZP nebūs izdalīti speciāli doktorantu granti, tos finansēs no Eiropas struktūrfondiem. Par inflācijas koeficientu – tas būs 7 % pie tagadējiem grantiem. A. Āboltiņš tos, kuri to vēl nezināja, informēja, ka par Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāju apstiprināts Elmārs Grēns.
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS