Ivana Griņeviča jaunrades izstade

8-10-2010

Latvijas Republikas Patentu valdes Patentu tehniskajā bibliotēkā (Šķūņu ielā 17) līdz š.g. 5.novembrim ir skatāma izstāde “Inženierim, izgudrotājam un racionalizatoram Ivanam Griņevičam 50”. Izstāde ir veltīta Latvijas polim, inženierzinātņu maģistram un vairāk kā 300 publikāciju autoram.

Jau skolas gados I.Griņevičam radās interese par tehniku un racionalizāciju. Viņš iestājās Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kuru beidzot, ieguva inženiera mehāniķa kvalifikāciju. Pēc augstskolas viņš strādāja gan padomju saimniecībās “Eglaine” un “Demene”, veicot dažādus, t.s. galvenā inženiera, pienākumus, gan Zemgales vidusskolā par darbmācības un autoapmācības skolotāju. I.Griņeviču vienmēr ir interesējusi tehnika un iespēja to uzlabot. Abās darba vietās viņš nodibināja Vissavienības izgudrotāju un racionalizatoru biedrības pirmorganizācijas un attīstīja racionalizācijas darbu. Vēl studiju gados izgatavoja elektrificēto vērpjamo aparātu, kurš vēl joprojām brīnišķīgi darbojas. Pilnveidoja un elektrificēja vairākus uzskatāmos līdzekļus autoapmācībai, kā arī govju un kazu slaukšanas procesus. Apmeklējot Vadošo inženiertehnisko un zinātnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas augstākos valsts kursus patentēšanas un izgudrošanas jautājumos, I.Griņevičs ieguva zināšanas izgudrojumu patentēšanas procedūrā. No daudziem zinātniski pētnieciskajiem izmēģinājumu un konstrukciju izstrādājumiem seši ir atzīti par izgudrojumiem un kopā ar līdzautoriem ieviesti 15 racionalizācijas priekšlikumi.

I.Griņevičs ir izdevis un rediģējis vairākus izdevumus – zinātnisko lauksaimniecības žurnālu “Agrarius” un grāmatas sērijā “Padomi zemniekam”, kuras ir labs palīgs jaunajiem lauksaimniecības uzņēmējiem. I.Griņevičs jau vairākus gadus pēta Latvijas zilos lopus un pētījumu rezultāti ir apkopoti un izdoti Latvijā pirmajā grāmatā par Latvijas zilajām govīm.

Ivana Griņeviča intereses ir saistītas arī ar poļu vēsturi un kultūru Latvijā, kura pastāvīgi tiek popularizēta, organizējot starptautiskus forumus, konferences un festivālus. I.Griņevičs ir Polijas literāri zinātniskā mēnešraksta «Swiat Inflant» redakcijas padomes loceklis. Viņš darbojas arī LR Tieslietu ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ieviešanas uzraudzības komitejā un Latvijas Zinātņu vēstures asociācijā.

Izstādē ir eksponēti Ivana Griņeviča slaukšanas aparātu pneimatisko impulsu ģeneratori, kuri ļauj saudzīgāk slaukt govis un iegūt no tām vairāk piena. Par I.Griņeviča jaunradi interesējas kaimiņvalstu un ASV speciālisti. Izstādes atklāšanā viņu apsveica Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža un Polijas vēstniecība.

Lauksaimniecības zinātņu kandidāts
Vladimirs Bohans

Powered by Elxis - Open Source CMS