Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļā

8-10-2010

10.septembrī notika Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde “SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBU RISKA FAKTORI”.

Sirds un asinsvadu problēmas ir vienas no būtiskākām mirstības ziņā gan pasaulē, gan arī Latvijā. Līdz pat šim laikam, neskatoties uz ieguldītām pūlēm, mirstība no sirds un asinsvadu slimībām ir pirmajā vietā Latvijā, un pētījumi liecina, ka asinsrites slimības mirstību būtiski palielina tieši darba spējīgā vecumā (no 35 līdz 60 gadiem). Tāpēc ļoti svarīgi ir izzināt un saprast sirds un asinsvadu riska faktorus, to izplatību ne tikai pasaulē, bet konkrēti arī Latvijā. Sēdes dalībnieki ar lielu interesi noklausījās un apsprieda RSU profesora Aivara Lejnieka referātu “Sirds un asinsvadu slimību riska faktori Latvijas iedzīvotājiem” un LZA korespondētājlocekļa Latvijas Kardioloģijas centra vadītāja Andreja Ērgļa priekšlasījumu “No rīta kafijas līdz translācijas medicīnai”.

Sekojošajā diskusijā piedalījās akadēmiķi J.Ērenpreisa, V.Kluša, I.Knēts, A.Siliņš, LZA goda doktori A.Saltups (Austrālija) un O.Plepis.

1.oktobrī notika LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā tās dalībnieki noklausījās un apsprieda sešu LZA korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus. Ar savu zinātnisko pētījumu jomām un rezultātiem , pedagoģisko un organizatorisko darbību klātesošos iepazīstināja pretendenti uz vakantajām kor.loc. vietām: medicīnā – RSU profesors Dr.med. Aivars Lejnieks un LU asoc.profesors un P.Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas mācību un zinātnes direktors Dr.med. Dainis Krieviņš; ģeogrāfijā – LU profesore Dr.geogr. Zaiga Krišjāne un LU docente Dr.geogr. Inese Stūre; ķīmijā – LOSI vadošais pētnieks Dr.habil.chem. Edgars Ābele un LU asoc. profesors Dr.chem. Pēteris Mekšs.

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu E.Ābelem, D.Krieviņam, Z.Krišjānei, A. Lejniekam un P.Mekšam.

Powered by Elxis - Open Source CMS