Pasniegti diplomi konkursa “Sējējs–2010” sadaļā “Zinātne lauku attīstībai”

8-10-2010

2010.gada 24.septembrī tika pasniegti diplomi konkursa “Sējējs–2010” laureātiem, tai skaitā sadaļā “Zinātne lauku attīstībai”. Kopumā konkursa “Sējējs–2010” sadaļā “Zinātne lauku attīstībai” tika iesniegti seši darbi un to vērtēšanu veica Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) pārstāvji. Zemkopības ministrijas diplomi tika pasniegti šādiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē doktora grādu ieguvušiem zinātniekiem:

1. vieta – Dr.oec. Irēna Baraškina, promocijas darbs “Bioloģiskās lauksaimniecības preču tirgus un konkurētspēja, zinātniskais vadītājs” Dr.habil.oec. Baiba Rivža.

2. vieta – Dr.agr. Māra Bleidere, promocijas darbs “Graudu kvalitātes izvērtējums lopbarības miežu selekcijai Latvijā”, zinātniskais vadītājs Dr.agr. Zinta Gaile.

3. vieta – Dr.sc.ing. Īrisa Mūrniece – promocijas darbs “Latvijā selekcionēto šķirņu kartupeļu integrētais novērtējums”, zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Daina Kārkliņa.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre I.Brence

Powered by Elxis - Open Source CMS