Konkursi

8-10-2010

Latvijas Zinātņu akadēmija pagarina dokumentu iesniegšanas termiņu LZA vārdbalvu konkursam līdz 2010.gada 20.oktobrim


LZA un A/s Grindeks balvu konkurss 

Latvijas Zinātņu akadēmija izsludina konkursu LZA un A/s “Grindeks” balvām. Tiks piešķirtas 3 balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem par izcilu veikumu vai mūža devumu zinātnē un četras balvas labākajiem jaunajiem zinātniekiem nozarēs farmācija, ķīmija, bioloģija, medicīna par pēdējā gada laikā aizstāvētu maģistra vai doktora darbu. Jauno zinātnieku darbu konkursam darbu var iesniegt, ja zinātnieks darba iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Balvas laureāti saņems piemiņas medaļu (“Zelta pūce” un “Sudraba pūce”) un naudas balvu.

Kandidātus balvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko institūtu padomes, augstskolu senāti vai fakultāšu domes. Iesniegtos darbus vērtēs ekspertu komisija.

Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) motivēts ieteikums,

2) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi un tālruni, personas kodu, elektroniskā pasta adresi,

3) publicēto darbu saraksts.

Jaunajiem zinātniekiem konkursam jāiesniedz:

1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai fakultātes domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;

2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, darba vadītāju;

3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;

4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);

5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba pilnas adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231.istabā, Rīga, LV – 1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2010. gada 20.oktobrim.

Powered by Elxis - Open Source CMS