Konkurss

22-10-2010

Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” izsludina konkursu uz šādiem akadēmiskajiem amatiem:

• pētnieks – 9 pilnas slodzes amata vietas;

• vadošais pētnieks – 7 pilnas slodzes amata vietas.

Prasības amatu pretendentiem:

Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds, zinātniskas publikācijas un kas spēj veikt individuālu zinātnisko darbu.

Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, kura spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu un kam zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par 3 gadiem.

Amatu pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

– iesniegums par piedalīšanos konkursā;

– dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (tās iesniedzot, jāuzrāda dokumentu oriģināli);

– ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, arī izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms;

– akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (curriculum vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (2005.–2010.); dzīves un darba gājumam pielikumā pēc iespējas jāpievieno tajā minētās aktivitātes apstiprinoši dokumenti (piem., publikāciju, konferenču programmu un atzinības rakstu kopijas, izziņas par dalību redkolēģijās, padomēs, komisijās u. c.);

– citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

– ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu.

Pieteikumus pieņem Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” direkcijā (902. kab.) katru darba dienu no plkst. 10:00 – 12:00. Vairāk informācijas iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67227696 vai rakstot uz e–pasta adresi . Pieteikumi jāiesniedz līdz 2010. gada 5. novembrim plkst. 12:00.

Pēdējā atjaunošana 22-10-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS