Pie pirmavotiem

22-10-2010

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 14. oktobrī bija, akadēmiķa Saulveža Cimermaņa vārdiem runājot, “paraug­stunda avotu mācībā”. LU profesore Dr. philol. Māra Grudule nolasīja zinātnisko ziņojumu “Latviešu poētikas sākotne un tās atbalsis 19. gadsimta literatūrā”.

Profesorei Mārai Grudulei ir daudz publikāciju par latviešu rakstniecības sākumposmu, par Stenderu dzimtu, par Kristoforu Fīrekeru, Johanu Višmani, vācu tautības latviešu garīgās dzejas autoru un tulkotāju un pirmo latviešu dzejas teorētiķi.

Izsekot kultūras un valodas attīstības procesam garā gadsimtu gaitā, vācu kultūras ietekmei, pirmajiem intelektuālajiem centriem Rīgā, latviešu tautas dziesmu un zemnieku sadzīves liecībām šajā agrīnajā dzejā līdz Jura Alunāna “Dziesmiņu” iznākšanai Tērbatā, 1856. gadā, bija nenoliedzami kultūrvēsturiski ļoti svarīgs un aizraujošs process. Vācu valodā rakstīto avotu izzināšana ir absolūti nepieciešama. 17. gs. avoti parāda latviešu/vācu kultūru mijiedarbību un savstarpējo bagātināšanos.

I. T.

Powered by Elxis - Open Source CMS