Latvijas Zinātnieku savienībā

22-10-2010

7. oktobrī notika Latvijas Zinātnieku savienības Valdes sēde, kurā LZS Padomes priekšsēdētājs I. Kalviņš informēja par noteikumiem, kādi jāievēro, pretendējot uz Eiropas struktūrfondu finansējumu zinātniskajām iestādēm infrastruktūras atjaunināšanai un sarežģījumiem, kādus tie rada.

I. Bondare informēja par Latvijas Zinātnes padomes aktivitātēm.

Tika runāts par to, ka būtu vēlams LZS statūtos noteikto kongresu pārcelt no 2010. gada rudens uz 2011. gada pavasari, bet par to jālemj LZS Padomei.

R. Bebres uzdevumā Latvijas Zinātnieku savienības biedri tika uzaicināti piedalīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kreativitātes zinātniskā institūta organizētajā XV starptautiskajā kreativitātes konferencē “Kreativitātes izpētes un paaugstināšanas nozīme cilvēkresursu attīstībā”, kas notiks 2010. gada 5. – 6. novembrī. 5. novembrī darbs noritēs LZA telpās Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Jaunajā zālē, bet 6. novembrī – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas telpās Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. Darbs plānots psiholoģijas, pedagoģijas, mūzikas, vizuālās mākslas, valodu un studentu sekcijās. Tiks runāts par kreativitātes pētījumiem no psiholoģiskiem, pedagoģiskiem, bioloģiskiem, filoloģiskiem, filozofiskiem, medicīniskiem, mākslas zinātņu, ekonomikas u.c. aspektiem, akcentējot kreativitātes izpētes, diagnostikas un paaugstināšanas nozīmi cilvēkresursu attīstībā. Konferences norisi nodrošina starptautiska Zinātniskā un Rīcības komiteja. Raksti tiks publicēti starptautiski recenzētā zinātnisko rakstu krājuma “Radoša personība” IX sējumā. Tuvākas ziņas internetā www.rpiva.lv.

Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS