Izbraukuma seminārs “Mežaudžu vitalitātes, ražības un kvalitātes uzlabošanas pētījumi”

16-11-2010


2010. gada 29. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Mežzinātņu nodaļa, sadarbībā ar LVMI “Silava” un SIA “Rīgas meži” organizēja izbraukuma semināru “Mežaudžu vitalitātes, ražības un kvalitātes uzlabošanas pētījumi”. Tā sākumā Dr. I. Baumanis un Dr. Ā. Jansons uzstājās ar ziņojumu “Izcilās priežu audzes apskate: pluskoki – meža selekcijas sākuma posms”, savukārt pētnieki Dr. J. Bisenieks, A. Lazdiņš, Dr. U.Neimane iepazīstināja ar pētījumu sākotnējiem rezultātiem par masveida egļu kalšanu.

Šādi pētījumi ir ļoti būtiski meža vitalitātes nodrošināšanai. Sēdes noslēgumā tika apmeklēta SIA “Rīgas meži” Norupes kokaudzētava, kur SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs A. Tauriņš sniedza ziņojumu par uzņēmuma darbības virzieniem, meža kokaudzētavu, kā arī SIA ieguldījumu pētniecības atbalstam. Savukārt pētnieki Dr. I Baumanis, Dr. Ā. Jansons, Dr. U. Neimane uzstājās ar referātu “Skuju un lapu koku sēklu plantāciju un tajās izmantoto klonu pēcnācēju pārbaužu stādījumi”.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre
I.Brence

Pēdējā atjaunošana 17-11-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS