Divpusējās zinātniskās sadarbības programmas

30-06-2016


Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) veicina starptautisku zinātnieku mobilitāti. Uz 2016. gada sākumu ir spēkā 29 divpusējās zinātniskās sadarbības līgumi starp LZA un citu valstu, galvenokārt Eiropas, zinātņu akadēmijām (LZA partnerorganizācijas) un daudzi no tiem (18) paredz atbalstu zinātnieku īstermiņa vizītēm. Vizīšu mērķi: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs.

Īstermiņa vizīšu finansējums. Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli, proti, LZA partnerakadēmija (pieņēmēja puse) nodrošina finansiāli Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (samaksā viesnīcas vai tml. izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Svarīgi: vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu iegādes jautājums. LZA sedz no sava budžeta par partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos un saskaņo zinātnisko programmu Latvijā. Vieszinātnieki, kuri ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, tiek galvenokārt izmitināti Akadēmijas viesu istabās augstceltnes 14. stāvā.

Īstermiņa zinātniskās vizītes (no/uz Latviju) notiek atbilstoši „Noteikumiem par Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros" (Noteikumi), ko apstiprinājusi LZA Valde 2015.gada 16.jūnijā. Pieteikties īstermiņa vizītēm var ikviens Latvijas zinātnieks neatkarīgi no darba vietas - galvenais kritērijs ir vizītes pieteikuma pamatojums un kvalitāte. LZA atbalsta ārvalstu zinātnieku vizītes Latvijā valsts universitātēs un pētnieciskajos institūtos. Priekšroka tiek dota abpusējām zinātniskām vizītēm kopīgu projeku uzsākšanai un realizēšanai.

Iesniedzamie dokumenti

(ārvalstu vizītei):

1) LZA prezidentam adresēts iesniegums;

2) Pieteikuma anketa

3) Sadarbības partnera vēstule / ielūgums, kurā apliecināta gatavība nodrošināt vizītes zinātnisko programmu;

4) LZA locekļa rekomendācija (visiem , kas nav ievēlēti par LZA locekļiem)

5) Pēc vizītes - Informācija par brauciena rezultātiem (Atskaite)

Kārtība, kādā notiek ārvalstu zinātnieku uzņemšana Latvijā zinātņu akadēmiju līgumu ietvaros

1) Latvijas zinātnieks nosūta ielūgumu sadarbības partnerim (no sava institūta, fakultātes, utml.), kurš kārto nepieciešamās formalitātes savas valsts zinātņu akadēmijā;

2) Pēc apmaiņas vizītes pieteikuma saņemšanas no partnerakadēmijas LZA precizē ar ielūdzēju uzņemšanas programmu un kārto nepieciešamos praktiskos jautājumus, kas saistīti ar vieszinātnieka uzturēšanos Latvijā;

3) Kad vizīte notikusi, Latvijas zinātnieks iesniedz īsu informāciju LZA starptautiskajā nodaļā par ārvalstu partnera vizītes laikā paveikto (Vieszinātnieks)

Kontaktinformācija:

Ilze Trapenciere / Kristaps Broks 
e-pasts: 
Tel. 67227391 vai mob. 26478619

Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, 328. kab.
Rīga, LV-1050
www.lza.lv

Pēdējā atjaunošana 12-07-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS