Piešķirtas LZA vārdbalvas

20-01-2011


LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SENĀTS

2011.gada 18. janvārī

LĒMUMS Nr.1.2

1. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Dr.sc.ing. Jānim Andersonam – (LU Polimēru mehānikas institūts) – Frīdriha Candera balva mehānikā par darbu ciklu “Nehomogena vielu plaisāšanas mehānika”;

Zaigai Kiperei laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” redaktorei – Artura Balklava balva par devumu zinātnes popularizēšanā;

Valdim KamparamLZA īst.loc. (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – Gustava Vanaga balva ķīmijas zinātnēs par darbu kopu “Nelineāro optisko hromoforu sintēze un pētījumi”;

Tālim Tisenkopfam – LZA kor.loc. (Latvijas Universitāte) – Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā par ieguldījumu Latvijas socioloģijas attīstībā un grāmatu “Socioloģija Latvijā”;

Pjetro Umberto Dini – LZA ārzemju loceklim (Itālija) – Jāņa Endzelīna balva par nozīmīgu devumu baltoloģijā;

Dr.philol. Gundegai Grīnumai – (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) – Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē par nozīmīgu devumu literatūrzinātnē un monogrāfiju “Piemiņas paradoksi. Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā”;

Dr.hist. Gunitai Zariņai – (LU Latvijas vēstures institūts) – Friča Brīvzemnieka balva par nozīmīgu devumu antropoloģijā un monogrāfiju “Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija, 7.gs. pirms Kr. – 1800.g.”;

LZA kor.loc. Aldim Kārkliņam – (LLU Lauksaimniecības fakultāte, LLU Augsnes un augu zinātņu institūts) – Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs – par darbu kopu “Vienotas Latvijas augšņu informācijas sistēmas izveide”.


2. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā:

Dr.phys. Zandai Gavarei – (LU Fizikas un matemātikas fakultāte) – par darbu “Zemtemperatūras gāzu izlādes plazmas spektroskopiskā diagnostika”. Vad. Dr.phys. A.Skudra

un

Dr.phys. Anatolijam Šarakovskim – (LU Fizikas un matemātikas fakultāte) – par darbu “Erbija augšup–pārveidotā luminiscence speciāli sintezētos lantānu saturošos fluorīdos”. Vad. Dr.habil.phys. M.Spriņģis, LZA īst.loc. I.Tāle;

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā:

Mg. Kasparam Traskovskim – (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Fotonikas materiāliem perspektīvu azohromoforus saturošu oligomēru un organisko stiklu sintēze un to fotorefraktīvās īpašības”. Vad. LZA kor.loc. V.Kokars;

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā:

Mg. Pāvelam Ostrovskim – (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Jauni C (3) un C(4)–modificēti furanožu atvasinājumi ogļhidrātu konjugātu sintēzei”. Vad. Dr.chem. M.Turks;

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē:

Mg. Ingai Deigelei – (Liepājas Universitātes Humanitārā fakultāte) – par darbu “Lāčplēsis un Kangars A.Pumpura eposā “Lāčplēsis” un latviešu drāmā”. Vad. LZA īst.loc. B.Kalnačs.

Izteikt atzinību:

Mg. Jevgēņijam Kuzņecovam – (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – par darbu “(4–fenil–2–oksopirolidīn–1–il)–acetamīda atvasinājumu sintēze”. Vad. Dr.chem. M.Vorona;

Mg. Zanei Šusterei – (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Līdzsvara pētījumi rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijai ar etilacetātu”. Vad. LZA īst.loc. V.Kampars;

Mg. Ingai Levanei – (Liepājas Universitātes Humanitārā fakultāte) – par darbu “S.Pšibiševska romāna Homo sapiens un H.Eldgasta romāna Zvaigžņotās naktis tipoloģiskās paralēles”. Vad. Dr.philol. Z.Gūtmane;

Mg. Jurģim Grūbem – (LU Fizikas un matemātikas fakultāte) – par darbu “Ar infrasarkano starojumu ierosināta redzamā luminiscence ar retzemju joniem aktivētā NaLaF4 matricā”. Vad. Dr.habil.phys. M.Spriņģis;

Mg. Jānim Timošenko – (LU Fizikas un matemātikas fakultāte) – par darbu “Kristāliskā germānija režģa dinamika: izotopiskais efekts”. Vad. LZA kor.loc. A.Kuzmins;

Mg. Lanai Miglai – (RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Fizikālās enerģētikas institūts) – par darbu “Kombinēto Saules siltumapgādes sistēmu pētījumi Latvijā”. Vad. LZA īst.loc. P. Šipkovs.

Pēdējā atjaunošana 20-01-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS