Sveicam!

8-05-2011


11. aprīlī piešķirti Latvijas valsts apbalvojumi:

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklei, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajai pētniecei, arheoloģei, Dr.habil.hist. Ilzei Birutai Lozei Triju Zvaigžņu ordenis, IV šķira

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas valsts emeritētajai zinātniecei, Dr.habil.hist. Annai Zariņai Triju Zvaigžņu ordenis, IV šķira

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajam pētniekam, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājam, Dr.habil.hist. Jānim Bērziņam Atzinības krusts, IV šķira

Puķkopim, dārzkopim, Latvijas Zinātņu akadēmijas bioloģijas zinātņu goda doktoram Jānim Rukšānam Atzinības krusts, IV šķira

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas zinātniskajai sekretārei, Dr.chem. Baibai Ādamsonei Atzinības krusts, V šķira

* *

Tempora mutantur, et nos mutantur in illis. Laiki mainās, un mēs maināmies līdz ar tiem. Bene vertat! Lai Tev veicas!

Sveicam jubilejā akadēmiķi Ēvaldu Mugurēviču, LZA Lielās medaļas laureātu!

Sveicam jubilejā LZA korespondētājlocekli Andri Rubeni!

Sveicam jubilejā LZA ārzemju locekli Ernstu Neizvestniju!

Sveicam jubilejā LZA goda locekli Pēteri Vasku!

Sveicam jubilejā LZA ārzemju locekli Gundaru Ķeniņu (Kingu)!

Sveicam jubilejā akadēmiķi Andri Zicmani!

Sveicam jubilejā akadēmiķi Maiju Kūli!

Sveicam jubilejā akadēmiķi Jāni Volkolākovu!

Sveicam jubilejā akadēmiķi Jāni Bērziņu!

Mūsu cieņa un labākie vēlējumi LZA goda loceklim dzejniekam, atdzejotājam un publicistam Knutam Skujeniekam – 2010. gada balvas literatūrā laureātam!

* *

LU Latvijas vēstures institūta saimei 75. gadadienā – jaunas tēmas, jaunas atziņas un publikācijas!

Pēdējā atjaunošana 8-05-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS