Sveicam!

16-06-2011


LZA īstenajai loceklei Dr. hist. Ievai Osei

Cienītā Ieva Oses kundze!

Latvijas Zinātņu akadēmija sirsnīgi sveic Jūs dzimšanas dienā!

Jūsu noturīgā interese par viduslaiku un jauno laiku arheoloģiju, sagatavotība mākslas vēsturē, ģimenes tradīciju ietekme ir devušas redzamus rezultātus un stiprinājušas Jūsu autoritāti zinātnieku sabiedrībā Latvijā un ārzemēs.

Priecājamies par Jūsu aktivitāti un publikācijām, kas dod lasītājam uzskatāmu priekšstatu par Latvijas viduslaiku pilīm, par Rīgas arheoloģiju un vēsturi, Latvijas viduslaiku mūra baznīcām, Daugavgrīvas cietoksni, par atsevišķiem objektiem senajā un viduslaiku Rīgā. Ceram, ka Latvijas vēstures pamatīgāka apguve skolās rosinās interesi par senatnes pieminekļiem, par to rašanos, konfigurāciju un nozīmi saimnieciskajā un kultūras dzīvē un veicinās šādu zinātnisko darbu popularitātes un vērtības pieaugumu.

Vēlam veselību un enerģiju jaunu tēmu atrašanā un izpētē! Daudz laimes dzimšanas dienā!


LZA goda doktoram Ilgonim Bērsonam

Augsti godātais Ilgoni Bērsona kungs!

Latvijas Zinātņu akadēmijas saime sirsnīgi sveic Jūs, literatūrzinātnieku, kritiķi un dzejnieku, dzimšanas dienā!

Jūsu paveiktais literatūrzinātnē, Jūsu dziļā interese par literatūras un kultūras procesiem un mūsu vārda meistaru daiļradi ir apbrīnas vērti. Literārā mantojuma izvērtēšana un publicēšana, Kopoto rakstu veidošana, sastādītie rakstu krājumi, antoloģijas, precīzie komentāri un rakstnieku biogrāfiju grāmatas – Jūsu darbs pieder literatūrzinātnes “zelta fondam”. Paldies par to, par Jūsu tēmu un autoru izvēli – tās ir “sarežģīto laiku” tēmas un dažādos vēstures periodos neviennozīmīgi vērtētie autori un viņu darbi. Jūsu darbos ir lieliska valoda, no tās prasmi skaidri un saprotami izteikties var mācīties ikviens zinātnieks.

Vēlam veselību un enerģiju jaunu tēmu izpētē, latviešu kultūras izzināšanā! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Patiesā cieņā

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
LZA viceprezidents Tālavs Jundzis
LZA HSZN priekšsēdētāja Ilga Jansone

Pēdējā atjaunošana 16-06-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS