EUREKA Inovāciju balva - 2011 Latvijas un Lietuvas kopīgajam projektam

29-06-2011

Pasakumi/EUREKA1.jpg
2010./2011. gada EUREKA Inovāciju balvas
pasniegšanas ceremonija: darba grupa, Lietuvas
un Latvijas Nacionālo projektu koordinatori
 

Pirmo reizi tehnoloģisko inovāciju veicināšanas programmas EUREKA vēsturē šīs programmas ikgadējā Inovāciju balva tiek piešķirta Austrumeiropas valstu projektam. Vairāk kā 400 projektu konkurencē 2010./2011. gada EUREKA Inovāciju balvu izcīnīja Lietuvas – Latvijas kopīgais projekts tīro tehnoloģiju jomā („Clean Tech”): E! 2522 EUROENVIRON OPTI-SOILCLEAN "Optimizēta kompleksa tehnoloģija augsnes, kas piesārņota ar naftas produktiem, attīrīšanai". 

 

Pasakumi/EUREKA2.jpg
Projekta Latvijas darba
grupas vadītāja - LV
Koksnes ķīmijas institūta Lignīna ķīmijas laborato-
rijas vadītāja, profesore G.Teliševa
 

Projekta vadošais partneris - Lietuvas MVU „Biocentras” (Vad. M.Kavaliauske), dalībnieks no Latvijas - LV Koksnes ķīmijas institūts (Vad. Prof. G.Telišava). Balva ietver EUR15 000 vērtu publiskās atpazīstamības un reklāmas paku. Konkursa komisija vērtēja 1) projektu tehnoloģiskās inovācijas līmeni, 2) dalībnieku izaugsmi projekta izpildes rezultātā, 3) pozitīvo ietekmi uz vidi, 4) radīto darba vietu skaitu u.c. 

Ir zināms, ka pat ievērojama naftas piesārņojuma apstākļos, augsnei piemīt augsta pašattīrīšanas spēja. Tomēr dabiskos apstākļos mikrobioloģiskā noārdīšana notiek diezgan lēni. Šobrīd par perspektīvāko virzienu pasaules praksē tiek pieņemta tādu procesu stimulēšana, kas ir spējīgi pastiprināt augsnes pašattīrīšanas aktivitāti. Augu audzēšana piesārņotās augsnēs, izmantojot speciālās augsnes piedevas, lai nodrošinātu labvēlīgākus apstākļus piesārņotāju noārdīšanai, tiek uzskatīta par mūsdienīgo augsnes attīrīšanas biotehnoloģiju efektīvāko elementu.

Projektā tika izstrādāta inovatīva un pasaules tirgos konkurētspējīga integrēta biotehnoloģija ar naftas produktiem piesārņotas augsnes attīrīšanai. Inovatīvā tehnoloģija ir realizēta Mažeiķu naftas pārstrādes uzņēmumā. Par attīrāmo objektu izmantoja augsni, kas bija savākta no vietām ar lielu naftas produktu piesārņojumu, ka arī naftas duļķes ar naftas produktu saturu līdz 200 g/kg. Piedāvātās tehnoloģijas jauninājums ir efektīga iedarbība gan uz tām naftas produktu sastāvdaļām, kas pāriet augsnē, tā arī uz frakcijām, kas ir stabili saistītas ar augsnes organisko vielu.

Pēc naftas produktu satura samazināšanās līdz 20 g/kg naftu (oksidējošo mikroorganismu ietekmē), piesārņotā augsne tika uzklāta uz zemes virsmas 30 cm biezā slāni un iearta. Silīciju saturošais lignīna preparāts tika iestrādāts augsnē vienlaicīgi ar sarkana āboliņa sēklām. Pilna augsnes attīrīšana realizējas veģetācijas periodā un veicināja augšņu auglības ātro atjaunošanu.

Rezultātā ir izstrādātā jauna fitoattīrīšanas sistēma „Augsnes piedeva – augs” varētu tikt izmantota arī augšņu piesārņošanas profilaksei, kā arī noplicinātās augsnes auglības atjaunošanai.

Lignīna augsnes piedevas ražošanai uz dažādu lignīnu saturošo izejvielu bāzes LV Koksnes ķīmijas institūtā ir ierīkots speciāls eksperimentāls tehnoloģiskais iecirknis.

Pielietojot izstrādāto integrēto tehnoloģiju, Mažeiķu naftas pārstrādes uzņēmumā 2004. gadā tika attīrīti 2 000 m3 naftas duļķu un 500m3 stipri piesārņoto augšņu. Līdz šim ar izstrādāto tehnoloģiju ir attīrīti vairāk kā 22 00 tonnu piesārņotas augsnes. Tagad šajā augsnē var audzēt visu veidu augus.

Pēdējā atjaunošana 30-06-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS